Omzet in de dienstensector in eerste kwartaal 2022

Conjunctuurindicatoren
Omzet in de dienstensector in eerste kwartaal 2022

De omzet van alle sectoren die in deze statistiek worden gevolgd is gestegen in het eerste kwartaal van 2022 t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. Alle bedrijven waren in het eerste kwartaal van 2022 immers volledig actief terwijl de bedrijven in een aantal sectoren gedurende het eerste kwartaal van 2021 nog (gedeeltelijk) gesloten waren of pas opnieuw aan het opstarten waren, zoals de luchtvaart, de reis- en reserveringsbureaus en de horeca. Het is bijgevolg in die sectoren dat de grootste omzetstijgingen worden opgetekend: +424% in de sector “N79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten”, +138% in de horeca en +107% in de luchtvaart. In de sector “J59 Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen”, een sector die in het eerste kwartaal van 2021 nog kampte met inperkende maatregelen (wat niet meer het geval was in het eerste kwartaal van 2022), bedraagt de omzetstijging 54%.

Deze statistiek geeft de indexcijfers van de omzet weer in een aantal door Eurostat gespecifieerde sectoren: de groothandel en een aantal diensten zoals vervoer, horeca, ict, reclame en marktonderzoek. De sectoren zijn ingedeeld volgende de NACE-nomenclatuur van 2008 en de specificaties van Eurostat. Daardoor zijn er voor bepaalde subsectoren ook indexcijfers beschikbaar op een meer gedetailleerd niveau (b.v. G46) en worden andere subsectoren samen genomen (b.v. M69 en M702). De indexcijfers per jaar laten toe om een overzicht te bekomen van de evolutie van de omzet van een bepaalde sector in de voorbije jaren. Het referentiejaar is 2015. De indexcijfers per trimester geven de evolutie weer binnen een bepaald jaar en kunnen ook gebruikt worden om jaar op jaar vergelijkingen te doen van een bepaald trimester. Op die manier laten ze toe om conjunctuuromslagen op te sporen. De indexcijfers die getoond worden zijn bruto-indexen, maar de gebruiker kan zelf een tabel samenstellen met ook seizoensgezuiverde indexen en de trend. De cijfers van de laatste 2 jaar moeten steeds als voorlopig worden beschouwd en kunnen nog herzien worden ten gevolge van laattijdige en/of afwijkende btw-aangiften.