Omzet daalt bij een groot deel van de diensten in het vierde kwartaal 2020

Conjunctuurindicatoren
Omzet daalt bij een groot deel van de diensten in het vierde kwartaal 2020

De COVID-19-crisis heeft een impact gehad op de omzet in het vierde kwartaal van 2020 ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor, door het opnieuw invoeren van inperkingsmaatregelen, vanaf midden oktober in de horeca, vanaf begin november in andere sectoren (o.a. het afraden van niet noodzakelijke reizen waardoor de activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren en reserveringsbureaus zo goed als stilgevallen zijn), en door de sluiting van de niet-essentiële winkels in november. Voor bijna 60% van de economische sectoren die zijn opgenomen in deze statistiek gaat het om een omzetdaling. De belangrijkste omzetdalingen worden opgetekend in de sector “N79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten”, in de luchtvaart (H51), in de horeca (“I Verschaffen van accommodatie en maaltijden”) en in de sector “J59 Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen”. In iets meer dan 40% van de economische sectoren is de omzet echter gestegen, dat is onder meer het geval in de sector “H53 Posterijen en koeriers” en in de sectoren “J62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten“ en “J63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie”.

Deze statistiek geeft de indexcijfers van de omzet weer in een aantal door Eurostat gespecifieerde sectoren: de groothandel en een aantal diensten zoals vervoer, horeca, ICT, reclame en marktonderzoek. De sectoren zijn ingedeeld volgende de NACE-nomenclatuur van 2008 en de specificaties van Eurostat. Daardoor zijn er voor bepaalde codes ook indexcijfers beschikbaar op een meer gedetailleerd niveau (b.v. G46) en worden andere codes samen genomen (b.v. M69 en M702). De indexcijfers per jaar laten toe om een overzicht te bekomen van de evolutie van de omzet van een bepaalde sector in de voorbije jaren. Het referentiejaar is 2015. De indexcijfers per trimester geven de evolutie weer binnen een bepaald jaar en kunnen ook gebruikt worden om jaar op jaar vergelijkingen te doen van een bepaald trimester. Op die manier laten ze toe om conjunctuuromslagen op te sporen. De indexcijfers die getoond worden zijn bruto-indexen, maar de gebruiker kan zelf een tabel samenstellen met ook seizoensgezuiverde indexen en de trend. De laatste 2 jaar moeten steeds als voorlopig worden beschouwd en kunnen nog herzien worden ten gevolge van laattijdige en/of afwijkende btw-aangiften.