November 2017: 881 faillissementen

Ondernemingen
November 2017: 881 faillissementen
  • Gedurende de maand november 2017 gingen in België in totaal 881 bedrijven failliet.
  • Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in november bedraagt 1.755; 884 voltijdse werknemers, 518 deeltijdse werknemers en 353 loontrekkende werkgevers verloren hun job.
  • Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.922, een stijging van 7,0% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.
  • Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 17,0%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 9,0%; in de handel was er een stijging met 4,5% en in de horeca waren er 7,0% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 7,4%.
  • Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 2,3% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 7,6% en Brussel kent een stijging van 26,6%.
  2016 2017
NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV
TOTAAL
Totaal 808 687 806 802 930 736 965 1.017 508 376 987 1.153 881 (100,0%)
ACTIVITEIT
Landbouw en visserij 4 6 8 5 4 5 1 4 3 1 7 4 5 (0,6%)
Industrie, energie 30 29 30 35 39 33 42 46 23 26 38 57 51 (5,8%)
Bouwnijverheid 146 133 138 142 171 118 156 179 100 71 155 192 162 (18,4%)
Handel 206 156 199 217 242 184 246 241 125 100 261 262 240 (27,2%)
Horeca 178 141 165 173 220 172 222 206 105 67 216 255 179 (20,3%)
Transport, andere diensten 244 222 266 230 254 224 298 341 152 111 310 383 244 (27,7%)
GEWEST
Vlaanderen 440 342 454 392 483 357 405 455 268 190 454 506 419 (47,6%)
Wallonië 190 180 206 238 254 214 237 268 144 115 269 268 222 (25,2%)
Brussel 178 165 146 172 193 165 323 294 96 71 264 379 240 (27,2%)
JURIDISCHE VORM
Zelfstandigen 115 120 154 176 182 132 167 167 114 75 153 203 151 (17,1%)
N.V. 146 114 132 122 153 122 135 140 74 54 158 169 138 (15,7%)
B.V.B.A. 521 426 501 480 565 464 627 672 303 239 656 747 563 (63,9%)
C.V. 25 26 16 21 27 18 34 36 16 8 18 30 26 (3,0%)
Andere 1 1 3 3 3 0 2 2 1 0 2 4 3 (0,3%)