Nieuwe UNECE leidraad over migratiebeweginge

Bevolking
Nieuwe UNECE leidraad over migratiebeweginge

Statistiek over internationale migratie legt gewoonlijk de nadruk op het aantal mensen dat een land binnenkomt, of weer weggaat. Er wordt ook naar de karakteristieken van mensen gekeken: jong of oud, man of vrouw, socio-economische status, land van origine.

Tot zover de basisberekeningen. Naast deze basiscijfers willen beleidsmakers ook weten of en hoe de karakteristieken van deze mensen wijzigen na hun aankomt, en of ze integreren in en impact hebben op de maatschappij. Het is dus belangrijk om ook veranderingen te meten, meer op lange termijn: verandering in woonplaats, legaal statuut, socio-economische situatie.
Dat kan via longitudinale studies.

UNECE heeft daarom nieuwe richtlijnen klaar om dat soort studies op te zetten. Longitudinale studies stellen immers op methodologische vlak een bijzonder uitdaging. Het document werd opgesteld in een task force geleid door Statistics Canada waarin ook Statbel erg actief is geweest.

De nieuwe leidraad is een cruciale stap in de ontwikkeling van statistieken over migratie, waarin daadwerkelijk wordt erkend dat migratie en vestiging processen zijn, geen statussen, en dat de resultaten zowel van korte als van lange duur en dynamisch kunnen zijn.

Het pdf-document (in het Engels) van deze leidraad vind je op deze pagina. Het volledige persbericht van UNECE is hier te vinden.