Nieuwe gegevens bodembezetting

Bouwen & Wonen
Bodembezetting 2018

De statistiek van de bodembezetting bevat aangepaste gegevens, volgens een nieuwe berekening van de totale oppervlakte van de administratieve entiteiten bij het Kadaster van FOD Financiën. De resultaten van 2018 zijn gebaseerd op de meest recente meettechnieken. De aangepaste berekening is nu ook in lijn met internationale conventies en de richtlijnen van Eurostat, het Europese statistiekbureau. Om die reden werd de oppervlakte van de kuststrook tot aan de laagwaterlijn meegerekend bij de tien kustgemeenten. De totale oppervlakte van België bedraagt 30.688 km². Het Vlaams Gewest bedraagt 13.624 km², het Waals Gewest 16.901 km² en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 162 km².

De statistiek van de bodembezetting presenteert sinds 1982 een overzicht van het aantal percelen, de oppervlakten en de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens (K.I.) van alle percelen en de administratieve eenheden in België.

Tot en met 2017 werd de berekening van de totale oppervlakte beroep gebaseerd op de bestanden uit de kadastrale legger van de FOD Financiën. De gegevens in die databank werden oorspronkelijk gedefinieerd tijdens de Naopeontische tijd (toen het Kadaster werd opgericht). De kadastrale oppervlakten ondergingen tot in 2017 opeenvolgende actualiseringen. De nieuwe berekeningsmethode van 2018 heeft enkel een invloed op de niet-gekadastreerde oppervlakten.