Migratiesaldo van 44.536 personen in 2017

Bevolking
Migratiesaldo van 44.536 personen in 2017

In 2017 zijn 163.918 individuen via verschillende administratieve wegen naar België geïmmigreerd, terwijl het bij de emigraties om 119.382 personen ging. Het migratiesaldo (= het verschil tussen de internationale immigratie en emigratie) bedroeg dus 44.536 personen en heeft voor meer dan 4/5 bijgedragen aan de stijging van de in België wonende bevolking.