Migraties van de btw-plichtige ondernemingen

Ondernemingen
Migratie

In 2018 zijn 1.637 ondernemingen van Brussel verhuisd naar Vlaanderen. Dit vertegenwoordigt de grootste migratiestroom. Dit zijn 410 extra migraties t.o.v. in Vlaanderen gevestigde ondernemingen die naar Brussel verhuizen (1.227).

De migratiestromen tussen Brussel en Wallonië zijn minder groot, maar er is eveneens de tendens dat er meer ondernemingen verhuizen uit Brussel. 889 Waalse ondernemingen zijn naar Brussel verhuisd, terwijl 1.141 ondernemingen van Brussel naar Wallonië zijn verhuisd.

Het aandeel van de ondernemingen die naar Brussel verhuizen is echter veel groter voor Waalse ondernemingen, aangezien de actieve populatie van de Waalse ondernemingen kleiner is dan die van de Vlaamse ondernemingen.

Ten slotte verhuisden 533 ondernemingen van Vlaanderen naar Wallonië en 427 in de omgekeerde richting.

Die gewestelijke migratiestromen vertonen dezelfde tendens in de loop van de jaren. De stromen zijn ook groter wanneer het gaat om ondernemingen die niet de hoedanigheid van werkgever hebben.