Meer dan helft Belgische internetgebruikers koopt online

Huishoudens
Meer dan helft Belgische internetgebruikers koopt online

56% van de internetgebruikers in België deed het afgelopen jaar online aankopen. Dat blijkt uit een enquête uit 2016 die de Algemene Directie Statistiek uitvoerde bij de Belgische bevolking (16- tot 74-jarigen), en die peilde naar ICT-gebruik. 25- tot 34-jarigen zijn, onder de internetgebruikers, het meest actief (74%) en hooggeschoolden halen de hoogste score (79%). Vooral kledij, tickets voor evenementen en reizen worden gemakkelijk online gekocht.

Verder blijkt uit de enquête dat:

 • Steeds meer mensen verbonden zijn met het internet: 85% van de Belgische huishoudens heeft thuis een internetverbinding. Huishoudens met kinderen scoren het hoogst (94%), alleenstaanden scoren lager (70%).
 • Meer dan de helft (58%) van de Belgische internetgebruikers de afgelopen drie maanden dagelijks sociale netwerken gebruikt.
 • De internetverbinding steeds mobieler wordt: 77% van de mensen die de afgelopen drie maanden internet gebruikten, deed dat via een laptop, 71% via een smartphone, 53% via een vaste computer en 47% via een tablet.

Beschikbaarheid van internet in het huishouden

Percentage huishoudens in België met minstens één persoon tussen 16 en 74 jaar - 2016 Ja Nee, maar vroeger wel Nee, nooit gehad
Totaal 85% 2% 13%
Huishoudens zonder kinderen 81% 3% 16%
Huishoudens zonder kinderen (1 volwassene) 70% 4% 25%
Huishoudens zonder kinderen (2 volwassenen) 86% 2% 13%
Huishoudens zonder kinderen (> 2 volwassenen) 95% 1% 4%
Huishoudens met kinderen 95% 1% 3%
Huishoudens met kinderen (1 volwassene) 89% 4% 7%
Huishoudens met kinderen (2 volwassenen) 96% 1% 3%
Huishoudens met kinderen (> 2 volwassenen) 97% . 3%

E-COMMERCE

Uit de enquête van de Algemene Directie Statistiek blijkt dat:

 • 56% van de internetgebruikers het afgelopen jaar goederen of diensten kocht voor privégebruik. Daarbij zijn 25- tot 34-jarigen meest actief (74%), en 65-74-jarigen minst (27%). Ook het opleidingsniveau speelt een rol: hooggeschoolden halen 79%, mensen met een gemiddeld scholingsniveau 58%, laaggeschoolden 32%.
 • wie online koopt, ook graag vergelijkt: 26% van de internetgebruikers gaf aan de afgelopen 12 maanden op verschillende websites prijzen te hebben vergeleken. Een kwart van de internetgebruikers vergeleek prijzen via websites of apps die daar specifiek op gericht zijn, of las beoordelingen klanten vooraleer over te gaan tot een online aankoop.
 • er bij 19% van de internetgebruikers die de afgelopen 12 maanden goederen of diensten bestelden, een tragere levering was dan aangegeven bij de aankoop.
 • 68% van de inwoners van België tussen 16 en 74 jaar bezorgd is over de registratie van zijn activiteiten op het internet om zo reclame op maat voorgeschoteld te krijgen

Ook andere online activiteiten om privéredenen zijn sterk vertegenwoordigd. Dit zijn cijfers over de inwoners van België tussen de 16 en 74 jaar die tijdens de laatste drie maanden (voorafgaand aan de enquête) internet gebruikten:

 • 75% deed aan internetbankieren
 • 20% zocht online naar werk, of solliciteerde online
 • 57% zocht online naar informatie over gezondheid
 • 45% luisterde online naar muziek
 • 10% volgde een onlinecursus
 • 37% gebruikte opslagruimte op het internet (cloudcomputing) voor documenten, afbeeldingen, muziek, video’s of andere bestanden

Meest recente bestelling van goederen of diensten via internet voor privégebruik

Percentage inwoners van België tussen 16 en 74 jaar - 2016 Tijdens de laatste drie maanden Tussen drie maanden en een jaar geleden Meer dan een jaar geleden Nog nooit iets via internet gekocht of besteld
België 46% 10% 7% 35%
16-24 jaar 53% 13% 6% 27%
25-34 jaar 61% 13% 8% 17%
35-44 jaar 60% 8% 6% 24%
45-54 jaar 46% 10% 10% 34%
55-64 jaar 31% 11% 7% 50%
65-74 jaar 21% 6% 4% 67%
Opleidingsniveau laag 24% 8% 7% 59%
Opleidingsniveau gemiddeld 46% 12% 8% 34%
Opleidingsniveau hoog 68% 11% 6% 14%