Materiële en sociale deprivatie in 2020

Huishoudens

Table of Contents

  Materiële en sociale deprivatie in 2020

  In 2020 werd 11% van de Belgische bevolking geconfronteerd met een situatie van materiële en sociale deprivatie. 

  Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Deze resultaten komen uit de EU-SILC-enquête 2020. 

  • Er zijn uitgesproken verschillen tussen de drie gewesten:  20,5% van de Brusselaars bevond zich in een precaire situatie, terwijl het in Wallonië om 15,8% en in Vlaanderen om 6,6% van de bevolking ging.  
  • In 2020 was ongeveer een kwart van de Belgen financieel niet in staat om een onverwachte uitgave te doen en kon 2,2% zich thuis geen internetverbinding veroorloven.
  • Alleenstaande ouders en hun kinderen hadden het beduidend zwaarder dan de andere categorieën. 28,6% van hen bevond zich in een situatie van materiële en sociale deprivatie.
  • Bovendien is het aandeel van de bevolking dat leeft in een huishouden dat verklaarde (grote) moeilijkheden te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen 16,7%. 
  • Tot slot schatte 10,4% van de bevolking dat hun totale inkomen in 2020 is gedaald ten opzichte van 12 maanden eerder en 5,3% verwacht dat hun totale inkomen in de komende 12 maanden zal dalen.

  Percentage van de bevolking dat materieel en sociaal gedepriveerd is

  Materiële en sociale deprivatie - België 2019 2020
  Totaal 11,0% 11,0%
  Per gewest
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21,2% 20,5%
  Vlaams Gewest 6,5% 6,6%
  Waals Gewest 15,9% 15,8%
  Per geslacht
  Mannen 10,8% 10,6%
  Vrouwen 11,3% 11,5%
  Per leeftijdsgroep
  0-17 13,1% 11,9%
  18-24 8,5% 10,4%
  25-49 11,4% 11,4%
  50-64 12,7% 13,2%
  65+ 7,0% 7,2%
  Per type van huishouden
  1 volwassene met kind(eren) 29,7% 28,6%
  2 volwassenen met kind(eren) 8,6% 9,2%
  2 volwassenen zonder kind, van wie minstens 1 ouder dan 64 jaar 4,9% 4,4%
  2 volwassenen zonder kind ,jonger dan 65 jaar 8,6% 7,5%
  Alleenstaand 18,4% 18,7%
  Andere 7,6% 7,6%

  Materiële en sociale deprivatie items in België en de gewesten - 2020

    Financiële onmogelijkheid om: BE BRL VG WG
  1. rekeningen op tijd te betalen 5,6% 9,3% 3,6% 8,2%
  2. een week vakantie per jaar te nemen buitenshuis 21,5% 28,2% 14,5% 31,9%
  3. minstens om de twee dagen vlees, kip of vis te eten 3,7% 7,5% 1,4% 6,6%
  4. een onverwachte uitgave te doen 23,3% 38,5% 13,3% 36,4%
  5. een persoonlijke wagen te bezitten 6,3% 18,3% 4,0% 6,3%
  6. de woning degelijk te verwarmen 4,1% 7,3% 1,8% 7,3%
  7. beschadigde of versleten meubels te vervangen 15,1% 23,8% 10,7% 20,2%
  8. versleten kledij te vervangen door nieuwe kledij 8,6% 15,2% 6,2% 10,9%
  9. twee paar schoenen in goede staat te hebben 2,8% 1,6% 2,8% 3,1%
  10. thuis toegang tot internet te hebben 2,2% 3,3% 1,7% 2,6%
  11. minstens éénmaal per maand met vrienden of familie af te spreken om iets te eten of te drinken 11,0% 19,6% 8,1% 13,4%
  12. regelmatig deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten 13,7% 22,7% 8,9% 19,3%
  13. wekelijks een bedrag uit te geven voor persoonlijke behoeften 13,0% 25,4% 7,9% 18,0%

  Is uw totale beschikbare gezinsinkomen van de afgelopen maand hoger, min of meer gelijk aan of lager dan 12 maanden geleden?

    2019 2020
  Hoger 29,3% 26,0%
  Min of meer gelijk 61,8% 63,6%
  Lager 8,9% 10,4%

  In vergelijking met deze maand, schat u dat het totale beschikbare inkomen van uw huishouden in de komende 12 maanden zal stijgen, min of meer gelijk zal blijven of zal dalen?

    2019 2020
  Stijgen 15,4% 15,2%
  Min of meer gelijk blijven 80,2% 79,4%
  Dalen 4,3% 5,3%

   

  Tijdens het veldwerk van SILC 2020 brak in België de COVID-pandemie uit. De getroffen maatregelen hebben een substantiële impact gehad op de dataverzameling. Hier vindt u een overzicht van de wijzigingen die aan de enquête werden aangebracht. Hierdoor zijn de resultaten van SILC 2020 moeilijk te vergelijken met die van SILC 2019.