Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – juli 2022

DataLab
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – juli 2022

Volgens de voorlopige resultaten voor de maandelijkse indicatoren op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, bedroeg de werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen 73,4% in juli 2022. De werkloosheidsgraad van 15-64-jarigen bedroeg 4,8%.

De gerapporteerde cijfers vormen voorlopige schattingen op basis van een steekproefenquête. Ze zijn gebaseerd op een effectieve steekproef van ongeveer 8.000 personen (respondenten) tussen 15 en 89 jaar in juli 2022. Het gaat om ongeveer 4.200 respondenten in Vlaanderen, 2.800 in Wallonië en 1.000 in Brussel.

De resultaten die hier gepresenteerd worden, zijn indicatieve resultaten op maandbasis en zijn onderhevig aan grotere toevalsschommelingen dan de resultaten op kwartaal- en op jaarbasis omdat ze gebaseerd zijn op een twaalfde van de steekproef op jaarbasis.