Maandelijkse btw-plichtigen: nu beschikbaar volgens de NACE

Conjunctuurindicatoren
Maandelijkse btw-plichtigen: nu beschikbaar volgens de NACE

Sinds oktober 2020 publiceerde Statbel, het Belgische statistiekbureau, in zijn DataLab een nieuwe maandelijkse statistiek van de btw-plichtige ondernemingen, met voorlopige resultaten 30 dagen na de referentiemaand, om de impact van Covid-19 op het economische leven beter te kunnen analyseren.

Vijf maanden later is deze nieuwe methodologie verfijnd en behoort ze nu tot de officiële statistieken vanaf de referentiemaand januari 2021 (zie methodologische nota onder aan de bladzijde). Hierdoor kunnen onder meer de ontwikkelingen van btw-plichtige ondernemingen geanalyseerd worden naargelang van hun sector van economische activiteit (NACE).

In tegenstelling tot december, toen een algemene daling van het aantal ondernemingen werd waargenomen, zagen slechts drie sectoren hun populatie in januari aanzienlijk dalen:

  • Accommodatie en maaltijden (verlies van 158 ondernemingen);
  • Handel (verlies van 91 ondernemingen);
  • De “overige dienstenactiviteiten” (verlies van 20 ondernemingen).

Primo btw-plichtigen

Het aantal primo btw-plichtigen, alle sectoren samen, is voor januari 2021 gedaald met 5,7% ten opzichte van januari 2020. Dat komt overeen met 786 oprichtingen minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Btw-herinschrijvingen

Wat de herinschrijvingen betreft, is er een daling van 14,1% ten opzichte van vorig jaar voor alle sectoren samen. Dat is een daling van 263 bedrijven.

Schrappingen

In januari 2021 is het aantal schrappingen met 361 eenheden gestegen ten opzichte van januari 2020 (+3,1%).

Evolutie van de populatie van de btw-plichtigen

Ondanks de verstoringen die verband houden met de gezondheidscrisis, blijft de maand januari 2021 positief wat betreft de groei van de populatie van de btw-plichtigen op jaarbasis. De totale populatie van de btw-plichtigen groeit met 3,8%, dat zijn 38.711 eenheden meer dan in januari 2020.

Methodologische nota:

Voor de huidige statistiek wordt een iets andere methodologie gebruikt dan voor de vorige maandelijkse statistiek over de btw-plichtigen:

  • In tegenstelling tot de oude maandelijkse statistiek wordt er voor de berekening van de schrappingen, eerste onderwerpingen, wederonderwerpingen of migraties van ondernemingen niet langer gebruik gemaakt van een methode waarbij alle bestaande gebeurtenissen in databanken worden geïdentificeerd. De techniek die wordt gebruikt om de geschrapte en wederonderworpen ondernemingen te berekenen is die van de fotovergelijking tussen twee maanden: als de onderneming in de vorige maand niet verscheen op de foto van de actieve ondernemingen, maar wel verschijnt in de lopende maand, wordt deze onderneming als een eerste onderwerping of een wederonderwerping beschouwd, afhankelijk van het feit of de onderneming al dan niet voor het eerst[ii] in het register verschijnt. Omgekeerd, als een bedrijf op de foto van de actieve ondernemingen van de vorige maand verscheen, maar niet meer voorkomt in de laatste geanalyseerde maand, wordt het beschouwd als een schrapping. Als gevolg hiervan zal het aantal eerste onderwerpingen of wederonderwerpingen (of schrappingen) niet exact overeenkomen met de oude officiële statistiek en iets lager zijn. Ten slotte, als een bedrijf dat op de foto van de vorige maand verscheen ook aanwezig is in de actieve populatie van de lopende maand, zal het worden beschouwd als actief in de bestaande indeling (NACE). Als de NACE veranderd is tussen deze twee foto's, gaat het om een immigratie en een emigratie naar een andere NACE (wat geen invloed heeft op het totale aantal actieve ondernemingen aan het eind van de periode).
  • De NACE-code wordt toegevoegd, maar er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat het om een voorlopige NACE-code gaat, die in de loop van het jaar nog kan worden onderzocht en herzien. Deze variabele geeft echter wel een idee van de bewegingen per sector. De NACE wordt maandelijks bijgewerkt voor de hele reeks tot en met T - 10 maanden, om de realiteit over de hele periode beter weer te geven: als bijvoorbeeld onlangs een onderneming is opgericht en de NACE later is herzien, verdient het de voorkeur dat de herziening van de sector samenvalt met de oprichtingsdatum van de onderneming in plaats van als een "onechte" verandering van activiteit te worden gezien.

[i] Indien de onderneming voor het eerst in het register verschijnt, zal zij beschouwd worden als een eerste onderwerping. Alle volgende inschrijvingen zullen beschouwd worden als wederonderwerpingen