Levensverwachting Belgische bevolking 81,8 jaar in 2019

Bevolking
Levensverwachting Belgische bevolking 81,8 jaar in 2019

In 2019 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,8 jaar voor de totale bevolking, 84,0 jaar voor vrouwen en 79,6 jaar voor mannen. Dat blijkt uit een analyse van de sterftecijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, voor het jaar 2019. Een periode waar er dus nog geen sprake was van de crisis door het COVID19-virus.

Ten opzichte van 2018 is de levensverwachting bij de geboorte gestegen met 0,3 jaar voor de totale bevolking. De stijging is iets groter dan de toename die in 2018 werd geobserveerd (+0,1 jaar).

Er zijn een aantal duidelijke regionale verschillen:

 • In Vlaanderen ligt de levensverwachting bij de geboorte (82,7 jaar) hoger dan in Brussel (81,6 jaar) en in Wallonië (80,3 jaar).
 • In het Waals Gewest is de levensverwachting het sterkst gestegen met 150 dagen (+0,41 jaar), in Vlaanderen bedraagt de stijging 128 dagen (+0,35 jaar) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22 dagen (+0,06 jaar).
 • Het totale sterftecijfer is in 2019 licht gedaald en resulteert in een brutosterftecijfer van 9,5 per duizend inwoners (9,7 in 2018).

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte in België, volgens geslacht, 1885-2019

leven

Er zijn ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Op ruim 20 jaar tijd werd het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen zo’n 2 jaar kleiner:

 • op nationaal niveau blijkt uit de jaartabel dat de levensverwachting van mannen bij de geboorte opnieuw stijgt (139 dagen, +0,38 jaar). Ook bij vrouwen stijgt de levensverwachting (113 dagen; +0,31 jaar), maar deze stijging is iets kleiner als bij de mannen.
 • Het verschil tussen mannen en vrouwen neemt hierdoor verder af en bedraagt voortaan 4,4 jaar. Ter vergelijking, in 1998 was het verschil in levensverwachting tussen vrouwen en mannen nog 6,3 jaar.

In vergelijking met 2018 zijn er deze regionale verschuivingen:

 • De levensverwachting in het Waals Gewest is sterk gestegen (150 dagen, +0,41 jaar), vooral voor mannen (168 dagen, +0,46 jaar).
 • De levensverwachting in Vlaanderen is het hoogst. In Vlaanderen is de stijging ongeveer gelijk aan het nationale gemiddelde (128 dagen, +0,35 jaar), met een iets sterkere stijging voor mannen dan voor vrouwen.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de stijging zeer beperkt (22 dagen, +0,06 jaar), met zelfs een stagnatie van de levensverwachting bij de geboorte voor mannen (-0,01 jaar).
 • Hoe hoger de levensverwachting bij de geboorte, hoe kleiner het verschil tussen mannen en vrouwen: in Vlaanderen is dat verschil 4,1 jaar, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,8 jaar en in Wallonië 5,1 jaar.

De driejaarlijkse sterftetafels 2017-2019 tonen ook de evoluties op provinciaal niveau:

 • In zes van de tien Belgische provincies ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan 82 jaar.
 • De provincie met de hoogste levensverwachting is Vlaams-Brabant (82,8 jaar), gevolgd door Limburg (82,7 jaar) en West-Vlaanderen (82,4 jaar).
 • Daarna volgen Waals-Brabant (82,4 jaar), Antwerpen (82,3 jaar) en Oost-Vlaanderen (82,1 jaar).
 • Vier provincies in Wallonië bevinden zich onder het nationale gemiddelde van 81,8 jaar: Luxemburg (80,3 jaar), Luik (80,1 jaar), Namen (79,8 jaar) en Henegouwen (79,3 jaar).