Landbouwprijzen dalen met 3,4% in 2020

Landbouw & Visserij
Landbouwprijzen dalen met 3,4% in 2020

In december 2020 is de algemene land- en tuinbouwprijsindex met 3,2% gestegen ten opzichte van november. De jaarlijkse index voor 2020 is met 3,4% gedaald ten opzichte van 2019.

De algemene index is samengesteld uit een landbouwindex (planten en dieren) en een tuinbouwindex. In de landbouwsector is het indexcijfer van de plantaardige producten met 16,9% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De aardappelsector trekt deze index naar beneden. Door de zwakke vraag naar bewaaraardappelen zijn de prijzen met 39,2% gedaald. Granen helpen de daling van het indexcijfer van de plantaardige producten gedeeltelijk te compenseren. De graanprijzen zijn in de tweede helft van het jaar gestegen.

Voor de prijsindex voor dieren en dierlijke producten wordt tussen 2019 en 2020 een daling van 5,9% genoteerd. Behalve voor runderen zijn de prijzen gedaald, vooral voor varkens (-12,9%) en pluimvee (-8,1%).

Op tuinbouwgebied was het een jaar van grote contrasten. Voor de index van de producentenprijzen van groenten worden twee pieken waargenomen. De eerste tussen februari en maart (+66,9%), hoofdzakelijk met betrekking tot groenten in volle grond, en de tweede tussen augustus en september (+63,3%). Ondanks deze schokken is de jaarlijkse evolutie van het indexcijfer van groenten echter negatief: -2,3% ten opzichte van 2019. Tot slot is het indexcijfer van fruit in 2020 met 43,3% gestegen als gevolg van de prijsstijgingen voor aardbeien (+33,5%) en appelen (+60,6%). Deze stijging van de appelprijzen volgt op betere prijzen voor de oogst van 2020.