Kerncijfers landbouw 2022

Landbouw & Visserij
Kerncijfers landbouw 2022

Naar aanleiding van de landbouwbeurs in Libramont publiceert Statbel, het Belgische statistiekbureau, de kerncijfers landbouw.

In een vernieuwde, digitale vorm geven deze kerncijfers een overzicht van de huidige situatie en de recentste evoluties in de landbouw. Zowel de landbouwbedrijven, de teelten, de veeteelt en de economische aspecten van de landbouw komen aan bod.

Een aantal kerncijfers landbouw op een rij:

  • het aantal land- en tuinbouwbedrijven neemt af al daalt de totale oppervlakte van alle bedrijven samen veel minder snel.
  • de schaalvergroting is meer uitgesproken in Vlaanderen dan in Wallonië
  • steeds meer landbouwbedrijven werken met rechtstreekse verkoop op de boerderij of op het veld
  • groenten en tuinbouwproducten zijn goed voor 36% van de waarde in landbouwproductie, maar maken amper 4% uit van de totale oppervlakte cultuurgrond
  • hoewel het aantal geiten en schapen vrij beperkt blijft, nam het aantal geiten een hoge vlucht de afgelopen 30 jaar: van 9.111 dieren in 1990 naar 75.355 in 2020