Kerncijfers landbouw 2020

Landbouw & Visserij
Kerncijfers landbouw 2020

Met deze ‘Kerncijfers landbouw 2020’ biedt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een overzicht van de huidige situatie en de recentste evoluties in de landbouw in ruime zin, inclusief visserij, met al de fysische, demografische en economische aspecten ervan.

Verschillende andere aspecten die te maken hebben met landbouw komen eveneens aan bod, zoals uitgaven voor voeding, indicatoren betreffende winstgevendheid of de economische betekenis van de landbouw en de voedselindustrie.

Kenmerkend voor de Belgische landbouwsector is de structurele afname van het aantal landbouwbedrijven en de daarmee gepaard gaande concentratie van gronden en productiemiddelen. Tussen 1980 en 2019 verdween 68% van de landbouwbedrijven in ons land (zie tabel pagina 10). In Vlaanderen en Wallonië verdwenen ze nagenoeg aan hetzelfde tempo (gemiddeld -2% per jaar). Tijdens diezelfde periode is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf dan weer verdriedubbeld.

Ook de werkgelegenheid in de landbouw gaat achteruit: in de sector is 62% van de banen verloren gegaan tussen 1980 en 2016. Die daling van het aantal arbeidskrachten is het gevolg van de daling van het aantal landbouwbedrijven, maar ook van de intensivering van de mechanisering.

De landbouwsector zou echter weer een essentiële rol kunnen spelen gezien de toekomstige milieu- en energie-uitdagingen. Het groeiende succes van de biologische landbouw in ons land toont aan dat de Belgische landbouw zich kan aanpassen aan de evolutie van onze maatschappij.