Kerncijfers landbouw 2018

Landbouw & Visserij
Kerncijfers landbouw 2018

De ‘Kerncijfers landbouw 2018’ bieden een overzicht van de huidige situatie en de recentste evoluties in de landbouw in ruime zin, inclusief visserij, met al de fysische, demografische en economische aspecten ervan.

Verschillende andere aspecten die te maken hebben met landbouw komen eveneens aan bod, zoals uitgaven voor voeding, indicatoren betreffende winstgevendheid of de economische betekenis van landbouw en voedselindustrie.

Kenmerkend voor de Belgische landbouwsector is de structurele afname van het aantal landbouwbedrijven en de daarmee gepaard gaande concentratie van gronden. In 37 jaar tijd, van 1980 tot 2017, verdween 68% van de landbouwbedrijven in ons land (zie tabel pagina 12). Tijdens die periode verdwenen ze aan hetzelfde tempo in het Vlaamse en het Waalse Gewest (gemiddeld -2,5% op jaarbasis). De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is dus bijna verdriedubbeld. Ook de werkgelegenheid in de landbouw gaat achteruit: in de sector is 62% van de banen verloren gegaan tussen 1980 en 2016.