Kerncijfers 2019: Kijk naar de feiten

Over Statbel
Kerncijfers 2019: Kijk naar de feiten

Op 20 oktober is er de Europese Dag van de Statistiek. Het thema van dit jaar is "Kijk naar de feiten". Statbel, het Belgische statistiekbureau, brengt naar aanleiding van deze Europese Statistiekdag de publicatie Kerncijfers 2019 uit.

De publicatie geeft de belangrijkste data en evoluties weer in de Belgische samenleving en economie. Met zo'n 110 statistieken per jaar is Statbel één van de grootste dataproducenten van België.

Een aantal resultaten uit de publicatie Kerncijfers:

  • op 1 januari 2019 telde België 11.431.406 inwoners
  • in verschillende kustgemeenten is meer dan 30% van de inwoners 65-plusser
  • de levensverwachting van Belgische vrouwen is 83,7 jaar. Bij mannen is dat 79,2 jaar
  • het Belgische grondgebied bestaat uit 30.668km² land en 3.454km² Noordzee
  • de consumptieprijzen stegen met iets meer dan 2% in 2018
  • de mediaanprijs voor een appartement bedroeg 182.000 euro, die voor een open bebouwing 285.000 euro
  • er waren 38.455 verkeersongevallen in 2018, met in totaal 49.354 slachtoffers, waarvan 604 dodelijke slachtoffers
  • 69,7% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk in 2018. Meer dan een vierde (26,8%) van de loontrekkenden werkt deeltijds
  • 16,4% van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens.

De openbare statistieken van Statbel ondersteunen beleidsmakers, burgers, ondernemingen, onderzoekers en journalisten bij hun beslissingen en onderzoek. Alle updates en databestanden vindt u op www.statbel.fgov.be .