Inflatie stijgt van 2,17% naar 2,33%

Consumptieprijzen
Inflatie stijgt van 2,17% naar 2,33%

Consumptieprijsindex van maart 2019

  • De inflatie stijgt van 2,17% naar 2,33% in maart.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,33 punt of 0,30%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 2,10% naar 2,18%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in maart 106,52 punten.
  • Er waren in maart voornamelijk prijsstijgingen voor fruit, motorbrandstoffen, vakantiedorpen, buitenlandse reizen, suikerwaren en hotelkamers. Aankoop van voertuigen, alcoholische dranken en vis en zeevruchten hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand maart 2019 bedraagt 108,85 punten. De index stijgt deze maand met 0,33 punt. De inflatie stijgt van 2,17% naar 2,33%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,26 punt en bedraagt 109,04 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 2,10% naar 2,18%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor fruit, motorbrandstoffen, vakantiedorpen, buitenlandse reizen, suikerwaren en hotelkamers. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor aankoop van voertuigen, alcoholische dranken en vis en zeevruchten.

De consumptieprijsindex is in maart 2019 gestegen met 0,33 punt of 0,30% en bedraagt nu 108,85 punten tegenover 108,52 punten in februari 2019 (2013 = 100).

CPI_1graph201903_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in maart met 0,26 punt tot 109,04 punten tegenover 108,78 punten in februari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in maart 106,52 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in maart waren fruit, motorbrandstoffen, vakantiedorpen, buitenlandse reizen, suikerwaren en hotelkamers. Aankoop van voertuigen, alcoholische dranken en vis en zeevruchten hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Fruit +0,115 punt Aankoop van voertuigen -0,030 punt
Motorbrandstoffen +0,105 punt Alcoholische dranken -0,030 punt
Vakantiedorpen +0,080 punt Vis en zeevruchten -0,030 punt
Buitenlandse reizen +0,025 punt    
Suikerwaren +0,025 punt    
Hotelkamers +0,025 punt    

Fruit werd deze maand gemiddeld 8,4% duurder ten opzichte van vorige maand. Motorbrandstoffen werden gemiddeld 2,9% duurder. De prijzen van vakantiedorpen stegen deze maand gemiddeld 11,1% ten opzichte van vorige maand, dit is grotendeels te wijten aan de krokusvakantie die dit jaar volledig in maart viel. Buitenlandse reizen stegen deze maand gemiddeld 1,2% in prijs. De prijzen van suikerwaren stegen gemiddeld met 2,2%. Hotelkamers werden gemiddeld 3,2% duurder ten opzichte van vorige maand.

De prijzen voor aankoop van voertuigen daalden gemiddeld met 0,4%. Alcoholische dranken daalden deze maand gemiddeld met 1,9% ten opzichte van vorige maand. Vis en zeevruchten werden gemiddeld 2,5% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 2,33% tegenover 2,17% in februari en 1,99% in januari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 2,18% tegenover 2,10% in februari en 2,00% in januari. De inflatie zonder energieproducten stijgt in maart licht tot 1,61% tegenover 1,60% in februari en 1,46% in januari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in maart 1,66% tegenover 1,58% in februari en 1,43% in januari.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,09% tegenover 1,50% vorige maand en 1,43% in januari. Vers fruit kost 1,0% minder dan in maart 2018. Verse groenten zijn 4,9% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 1,5% goedkoper dan in maart 2018. Alcoholvrije dranken zijn 1,3% duurder en alcoholische dranken zijn 0,3% duurder. De prijs van tabak steeg met 4,6% ten opzichte van maart vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 8,77% tegenover 7,14% vorige maand en 6,63 in januari. Elektriciteit is nu 8,6% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 6,0% duurder dan vorig jaar in maart. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 17,9% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 7,0% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,93% naar 2,29%. De inflatie voor de huur daalt en bedraagt 0,96% tegenover 1,03% in februari.

De producten en diensten die ten opzichte van maart vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Huisbrandolie 17,9%
Kranten 15,4%
Aardappelen 13,6%
Postverzending 12,5%
Vakantiedorpen 12,0%
Diesel 10,9%
Andere brandstoffen (LPG) 9,7%
Parking 9,6%
Elektriciteit 8,6%
Buitenlandse reizen en citytrips 8,5%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak) 8,3%
Boter 7,4%

De producten en diensten die ten opzichte van maart vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Eieren -15,3%
Thee -5,0%
Vliegtickets -5,0%
Zware bieren -4,4%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -3,6%
Verse zeevruchten -3,3%
Videoapparatuur (TV’s,…) -3,3%
Gedroogde groenten, bereidingen en conserven van groenten -3,0%
Mobiele telefoontoestellen -2,7%
Diepgevroren zeevruchten -2,6%
Radiatoren en airconditioning -2,6%
Likeuren en sterke dranken -2,4%

De hoofdgroep die in maart de grootste positieve impact heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,43 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,24 procentpunt.

CPI_2graph201903_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,78 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie en onderwijs beide met 0,00 procentpunt.

CPI_3graph201903_nl.png

CPI_4graph201903_nl.png

2013 = 100 December Januari Februari Maart
Consumptieprijsindex 108,22 108,17 108,52 108,85
Inflatie 2,34% 1,99% 2,17% 2,33%
Gezondheidsindex 108,45 108,50 108,78 109,04
Afgevlakte gezondheidsindex* 106,01 106,25 106,38 106,52
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)