Inflatie stijgt van 1,99% naar 2,17%

Consumptieprijzen
Inflatie stijgt van 1,99% naar 2,17%

Consumptieprijsindex van februari 2019

  • De inflatie stijgt van 1,99% naar 2,17% in februari.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,35 punt of 0,32%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 2,00% naar 2,10%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 106,38 punten.
  • Er waren in februari voornamelijk prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, buitenlandse reizen en citytrips, aankoop van voertuigen, bloemen en planten, vlees, vakantiedorpen, kranten en tijdschriften en groenten. Suikerwaren, aardgas en brood en granen hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand februari 2019 bedraagt 108,52 punten. De index stijgt deze maand met 0,35 punt. De inflatie stijgt van 1,99% naar 2,17%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,28 punt en bedraagt 108,78 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 2,00% naar 2,10%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, buitenlandse reizen en citytrips, aankoop van voertuigen, bloemen en planten, vlees, vakantiedorpen, kranten en tijdschriften en groenten. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor suikerwaren, aardgas en brood en granen.

De consumptieprijsindex is in februari 2019 gestegen met 0,35 punt of 0,32% en bedraagt nu 108,52 punten tegenover 108,17 punten in januari 2019 (2013 = 100).

CPI_1graph201902_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in februari met 0,28 punt tot 108,78 punten tegenover 108,50 punten in januari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 106,38 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in februari waren motorbrandstoffen, buitenlandse reizen en citytrips, aankoop van voertuigen, bloemen en planten, vlees, vakantiedorpen, kranten en tijdschriften en groenten. Suikerwaren, aardgas en brood en granen hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,085 punt Suikerwaren -0,030 punt
Buitenlandse reizen en citytrips +0,045 punt Aardgas -0,020 punt
Aankoop van voertuigen +0,040 punt Brood en granen -0,020 punt
Bloemen en planten +0,035 punt    
Vlees +0,030 punt    
Vakantiedorpen +0,025 punt    
Kranten en tijdschriften +0,025 punt    
Groenten +0,020 punt    

Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 2,3% duurder ten opzichte van vorige maand. Buitenlandse reizen en citytrips werden gemiddeld 2,6% duurder ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor aankoop van voertuigen stegen gemiddeld met 0,5%. Bloemen en planten werden 6,1% duurder; zoals elk jaar werden vooral prijsstijgingen genoteerd voor de rozen wegens Valentijn. De prijzen voor vlees stegen gemiddeld met 0,7%. Verblijven in  vakantiedorpen stegen deze maand gemiddeld met 3,4% in prijs. Kranten en tijdschriften werden gemiddeld 4,2% duurder ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor groenten stegen gemiddeld met 1,0%.

Suikerwaren daalden deze maand gemiddeld met 2,6% in prijs ten opzichte van vorige maand. Aardgas werd gemiddeld 1,1% goedkoper. De prijzen voor brood en granen lagen deze maand 0,6% lager dan vorige maand.

De inflatie bedraagt nu 2,17% tegenover 1,99% in januari en 2,34% in december. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 2,10% tegenover 2,00% in januari en 2,17% in december. De inflatie zonder energieproducten stijgt in februari tot 1,60% tegenover 1,46% in januari en 1,59% in december. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in februari 1,58% tegenover 1,43% in januari en 1,62% in december.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,50% tegenover 1,43% vorige maand en 1,56% in december. Vers fruit kost 2,7% minder dan in februari 2018. Verse groenten zijn 6,2% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 2,5% duurder dan in februari 2018. Alcoholvrije dranken zijn 0,8% duurder en alcoholische dranken zijn 1,9% duurder. De prijs van tabak steeg met 5,9% ten opzichte van februari vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 7,14% tegenover 6,63% vorige maand en 8,85% in december. Elektriciteit is nu 8,2% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 5,6% duurder dan vorig jaar in februari. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 17,3% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 3,1% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,75% naar 1,93%. De inflatie voor de huur stijgt en bedraagt 1,03% tegenover 0,95% in januari.

De producten en diensten die ten opzichte van februari vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Postverzending 27,7%
Huisbrandolie 17,3%
Kranten 14,2%
Andere tabaksproducten (roltabak) 13,1%
Wijn op basis van ander fruit (cider) 12,2%
Buitenlandse reizen en citytrips 10,5%
Aardappelen 9,4%
Parking 9,0%
Diesel 8,6%
Elektriciteit 8,2%
Musea, bibliotheken en dierentuinen 7,0%
Ander vlees (konijn) 7,0%

De producten en diensten die ten opzichte van februari vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Eieren -13,8%
Vliegtickets -7,8%
Benzine -4,6%
Vakantiedorpen -4,0%
Ffff 0,0%
Pizza en quiche -3,8%
Mobiele telefoontoestellen -3,7%
Speelgoed (spelconsoles en videospellen) -3,5%
Videoapparatuur (televisies) -3,3%
Computers en laptops -3,3%
Niet-elektrische apparaten voor lichaamsverzorging -2,9%
Vers fruit -2,7%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (smartwatch) -2,7%

De hoofdgroep die in februari de grootste positieve impact heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,45 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,14 procentpunt.

CPI_2graph201902_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,76 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie en onderwijs beide met 0,01 procentpunt.

CPI_3graph201902_nl.png

CPI_4graph201902_nl.png

 

2013 = 100 November December Januari Februari
Consumptieprijsindex 108,48 108,22 108,17 108,52
Inflatie 2,78% 2,34% 1,99% 2,17%
Gezondheidsindex 108,48 108,45 108,50 108,78
Afgevlakte gezondheidsindex* 105,79 106,01 106,25 106,38
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)