Inflatie daalt voor de achtste maand op rij en bedraagt 0,39%

Consumptieprijzen
Inflatie daalt voor de achtste maand op rij en bedraagt 0,39%

Consumptieprijsindex van november 2019

 • De inflatie daalt van 0,48% naar 0,39% in november.
 • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,07 punt of 0,06%.
 • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 0,67% naar 0,48%.
 • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in november 106,73 punten.
 • Er waren in november voornamelijk prijsstijgingen voor buitenlandse reizen, alcoholische dranken en de aankoop van voertuigen. Vakantiedorpen, lichaamsverzorgingsproducten en vliegtuigtickets hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand november 2019 bedraagt 108,90. De index stijgt deze maand met 0,07 punt. De inflatie daalt van 0,48% naar 0,39%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,02 punt en bedraagt 109,00 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 0,67% naar 0,48%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor buitenlandse reizen, alcoholische dranken en de aankoop van voertuigen. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor vakantiedorpen, lichaamsverzorgingsproducten en vliegtuigtickets.

cpi

De consumptieprijsindex is in november 2019 gestegen met 0,07 punt of 0,06% en bedraagt nu 108,90 punten tegenover 108,83 punten in oktober 2019 (2013 = 100).

De gezondheidsindex stijgt in november met 0,02 punt tot 109,00 punten tegenover 108,98 punten in oktober. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in november 106,73 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in november waren buitenlandse reizen, alcoholische dranken, en de aankoop van voertuigen.

Vakantiedorpen, lichaamsverzorgingsproducten en vliegtuigtickets hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Buitenlandse reizen +0,085 punt Vakantiedorpen -0,040 punt
Alcoholische dranken +0,035 punt Lichaamsverzorgingsproducten -0,035 punt
Aankoop van voertuigen +0,035 punt Vliegtuigtickets -0,030 punt

Buitenlandse reizen werden deze maand, na seizoenscorrectie, gemiddeld 4,8% duurder ten opzichte van vorige maand. Alcoholische dranken steeg deze maand gemiddeld 2,1% in prijs. De aankoop van voertuigen werd deze maand 0,5% duurder.

Vakantiedorpen werden, na seizoenscorrectie, deze maand gemiddeld 6,3% goedkoper. De prijzen voor lichaamsverzorgingsproducten daalden gemiddeld met 2,7%. Vliegtuigtickets werden deze maand 2,4% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 0,39% tegenover 0,48%  in oktober en 0,80% in september. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 0,48% tegenover 0,67% in oktober en 0,99% in september. De inflatie zonder energieproducten daalt in november tot 1,35% tegenover 1,37% in oktober en 1,25% in september. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in november 1,46% tegenover 1,55% in oktober en 1,40%  in september.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 0,24% tegenover -0,06% vorige maand en 0,12% in september. Vers fruit kost 2,1% minder dan in november 2018. Verse groenten zijn 4,0% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 0,1% goedkoper dan in november 2018. Vlees daarentegen is 2,1% duurder dan vorig jaar in november. Alcoholvrije dranken kosten gemiddeld 0,5% minder dan vorig jaar in november. Alcoholische dranken zijn 0,7% duurder dan een jaar geleden. De prijs van tabak steeg met 5,0% ten opzichte van november vorig jaar.

De inflatie voor energie bedraagt nu -7,29% tegenover -6,66% vorige maand en -2,93% in september. Elektriciteit is nu 8,1% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 17,5% goedkoper dan vorig jaar in november. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 1,5% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 4,0% minder dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten daalt van 2,13% naar 2,08%. De inflatie voor huur blijft stabiel ten opzichte van vorige maand en bedraagt 1,18%

De producten en diensten die ten opzichte van november vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Postverzending 12,5%
Diepgevroren vis 12,1%
Kranten 11,8%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak) 9,8%
Diepgevroren groenten, uitgezonderd aardappelen 9,7%
Software 7,7%
Educatieve boeken 7,5%
Pakketreizen in België 6,6%
Bijdrage mutualiteit 6,1%
Wijn op basis van ander fruit (cider) 5,6%
Reisverzekering 5,6%
Juwelen 5,5%

De producten en diensten die ten opzichte van november vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Aardgas -17,5%
Verse zeevruchten -9,7%
Elektriciteit -8,1%
Andere brandstoffen (LPG) -6,8%
Diesel -6,5%
Mobiele telefoondiensten -5,3%
Diepgevroren zeevruchten -5,0%
Andere opslagmedia (geheugenkaart) -4,8%
Videoapparatuur -4,7%
Wasmachines, droogkasten en vaatwasmachines -4,4%
Verse groenten, uitgezonderd aardappelen -4,0%
Mobiele telefoontoestellen -3,6%

De hoofdgroep die in november de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is recreatie en cultuur met 0,21 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -0,74 procentpunt.

cpi

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is recreatie en cultuur met 0,22 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -0,53 procentpunt.

cpi

cpi

2013 = 100 Augustus September Oktober November
Consumptieprijsindex 108,94 108,44 108,83 108,90
Inflatie 1,26% 0,80% 0,48% 0,39%
Gezondheidsindex 109,07 108,58 108,98 109,00
Afgevlakte gezondheidsindex* 106,83 106,76 106,75 106,73
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate[iii]) voor België bedraagt voor de maand november 0,36%. Het verschil tussen de HICP en de nationale consumptieprijsindex (CPI) is grotendeels te verklaren door conceptuele verschillen op vlak van gewichtenbron, referentiepopulatie, bestedingsconcept, seizoencorrectie en afvlakking.[iv]


[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

[iii] De flash estimate van de Belgische HICP is een inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex. Deze wordt door Statbel berekend op basis van onvolledige gegevens van de referentieperiode en wordt gepubliceerd door Eurostat op het einde van de maand. Een tweetal weken later berekent Statbel op basis van volledige gegevens de definitieve HICP die gepubliceerd wordt door Eurostat en Statbel.

[iv] De belangrijkste conceptuele verschillen tussen de HICP en de CPI:

 • De weging van het pakket aan goederen en diensten in de HICP is hoofdzakelijk gebaseerd op de nationale rekeningen. Op de lagere gedetailleerde niveaus wordt gebruikt gemaakt van het huishoudbudgetonderzoek. De CPI gebruikt hoofdzakelijk het huishoudbudgetonderzoek op alle niveaus.
 • De referentiepopulatie van de HICP is privé huishoudens (incl. toeristen in België) en bewoners in institutionele huishoudens (o.a. rusthuizen en instellingen). Voor de CPI is dit privé huishoudens met een referentiepersoon onder een maximale leeftijd.
 • In de HICP wordt een binnenlands bestedingsconcept gehanteerd, dit zijn bestedingen gedaan in België door de referentiepopulatie. Voor de CPI wordt een nationaal bestedingsconcept gehanteerd, dit zijn bestedingen gedaan door de referentiepopulatie ongeacht de locatie
 • Voor de HICP wordt geen seizoenscorrectie toegepast, voor de CPI wordt dit gedaan voor buitenlandse reizen en vakantiedorpen.
 • De solden worden in de CPI gespreid over telkens 6 maanden, in de HICP worden deze in de maand opgenomen.
 • Voor huisbrandolie wordt de huidige prijs gebruikt in de berekening van de HICP. In de berekening van de CPI wordt een gewogen 12-maandelijks gemiddelde gehanteerd.