Inflatie daalt van 2,78% naar 2,34%

Consumptieprijzen
Inflatie daalt van 2,78% naar 2,34%

Consumptieprijsindex van december 2018

  • De inflatie daalt van 2,78% naar 2,34% in december.
  • De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,26 punt of 0,24%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 2,48% naar 2,17%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in december 106,01 punten.
  • Er waren in december voornamelijk prijsstijgingen voor vakantiedorpen, buitenlandse reizen, vlees, vliegtuigtickets, groenten en de aankoop van voertuigen. Motorbrandstoffen, elektriciteit, aardgas, fruit, alcoholische dranken en telecommunicatie packs hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand december 2018 bedraagt 108,22 punten. De index daalt deze maand met 0,26 punt. De inflatie daalt van 2,78% naar 2,34%. De gezondheidsindex daalt deze maand met 0,03 punt en bedraagt 108,45 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 2,48% naar 2,17%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor vakantiedorpen, buitenlandse reizen, vlees, vliegtuigtickets, groenten en de aankoop van voertuigen. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor motorbrandstoffen, elektriciteit, aardgas, fruit, alcoholische dranken en telecommunicatie packs.

De consumptieprijsindex is in december 2018 gedaald met 0,26 punt of 0,24% en bedraagt nu 108,22 punten tegenover 108,48 punten in november 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201812_nl.png

De gezondheidsindex daalt in december met 0,03 punt tot 108,45 punten tegenover 108,48 punten in november. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in december 106,01 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in december waren vakantiedorpen, buitenlandse reizen, vlees, vliegtuigtickets, groenten en de aankoop van voertuigen. Motorbrandstoffen, elektriciteit, aardgas, fruit, alcoholische dranken en telecommunicatie packs hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Vakantiedorpen +0,050 punt Motorbrandstoffen -0,210 punt
Buitenlandse reizen +0,035 punt Elektriciteit -0,145 punt
Vlees +0,035 punt Aardgas -0,055 punt
Vliegtuigtickets +0,030 punt Fruit -0,045 punt
Groenten +0,025 punt Alcoholische dranken -0,035 punt
Aankoop van voertuigen +0,025 punt Telecommunicatie packs -0,035 punt

Vakantiedorpen werden deze maand gemiddeld 6,7% duurder ten opzichte van vorige maand. Buitenlandse reizen stegen gemiddeld met 2,1% in prijs. Vlees werd 0,8% duurder.  Vliegtuigtickets stegen deze maand gemiddeld met 5,1% in prijs. De prijzen voor groenten stegen gemiddeld met 1,4%. De aankoop van voertuigen werd gemiddeld 0,3% duurder ten opzichte van vorige maand.

Motorbrandstoffen daalden deze maand gemiddeld met 5,5% in prijs ten opzichte van vorige maand. Elektriciteit werd gemiddeld 3,3% goedkoper. De prijzen voor aardgas lagen deze maand 2,5% lager dan vorige maand. Fruit werd 3,4% goedkoper. Alcoholische dranken daalden gemiddeld met 2,2% in prijs. Telecommunicatie packs werden 1,2% goedkoper ten opzichte van vorige maand.

De inflatie bedraagt nu 2,34%, tegenover 2,78% in november en 2,75% in oktober. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 2,17% tegenover 2,48% in november en 2,29% in oktober. De inflatie zonder energieproducten daalt in december tot 1,59% tegenover 1,66% in november en 1,52% in oktober. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in december 1,62% tegenover 1,63% in november en 1,40% oktober.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,56% tegenover 1,94% vorige maand en 2,63% in oktober. Vers fruit kost 0,5% minder dan in december 2017. Verse groenten zijn 4,0% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 1,4% duurder dan in december 2017. Alcoholvrije dranken zijn 2,7% duurder en alcoholische dranken zijn ook 2,7% duurder. De prijs van tabak steeg met 6,4% ten opzichte van december vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 8,85% tegenover 12,58% vorige maand en 13,75% in oktober. Elektriciteit is nu 6,4% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 14,6% duurder dan vorig jaar in december. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 17,7% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 5,6% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 2,11% naar 2,05%. De inflatie voor de huur daalt licht en bedraagt 0,87% tegenover 0,96% in november.

De producten en diensten die ten opzichte van december vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Huisbrandolie 17,7%
Aardgas 14,6%
Postverzending 13,5%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak) 13,3%
Kranten 12,3%
Diesel 12,2%
Aardappelen 11,2%
Pakketreizen naar het buitenland 8,4%
Tandheelkundige verzorging 7,9%
Musea, bibliotheken en dierentuinen 7,4%
Propaan 7,1%
Vaste telefoondiensten 6,8%
Elektriciteit 6,4%

De producten en diensten die ten opzichte van december vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Eieren -10,4%
Andere brandstoffen (LPG) -7,4%
Gerookte vis -5,3%
Thee -5,2%
Diepgevroren groenten, uitgezonderd aardappelen -5,0%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -4,6%
Computers (laptops) -4,3%
Videoapparatuur (TV’s, …) -4,1%
Mobiele telefoontoestellen -3,8%
Gedroogd fruit en noten -3,6%
Wijn op basis van ander fruit dan druiven (cider) -3,3%
Voorbespeelde opslagmedia (Bluray, DVD, …) -3,1%

De hoofdgroep die in december de grootste positieve impact heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,51 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,17 procentpunt.

CPI_2graph201812_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,85 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met 0,00 procentpunt.

CPI_3graph201812_nl.png

 

CPI_4graph201812_nl.png

 

2013 = 100 September Oktober November December
Consumptieprijsindex 107,58 108,31 108,48 108,22
Inflatie 2,35% 2,75% 2,78% 2,34%
Gezondheidsindex 107,52 108,26 108,48 108,45
Afgevlakte gezondheidsindex* 105,23 105,54 105,79 106,01
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)