Inflatie daalt van 2,34% naar 1,99%

Consumptieprijzen
Inflatie daalt van 2,34% naar 1,99%

Consumptieprijsindex van januari 2019

  • De inflatie daalt van 2,34% naar 1,99% in januari.
  • De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,05 punt of 0,05%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 2,17% naar 2,00%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in januari 106,25 punten.
  • Er waren in januari voornamelijk prijsdalingen voor motorbrandstoffen, elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen, hotelkamers en buitenlandse reizen en citytrips. Ziekteverzekering, brandverzekering, kleding, huur, vis en zeevruchten, groenten, suikerwaren en alcoholische dranken hadden daarentegen een verhogend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand januari 2019 bedraagt 108,17 punten. De index daalt deze maand met 0,05 punt. De inflatie daalt van 2,34% naar 1,99%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,05 punt en bedraagt 108,50 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 2,17% naar 2,00%. Er waren deze maand vooral prijsdalingen voor motorbrandstoffen, elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen, hotelkamers en buitenlandse reizen en citytrips. Deze prijsdalingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsstijgingen voor ziekteverzekering, brandverzekering, kleding, huur, vis en zeevruchten, groenten, suikerwaren en alcoholische dranken.

De consumptieprijsindex is in januari 2019 gedaald met 0,05 punt of 0,05% en bedraagt nu 108,17 punten tegenover 108,22 punten in december 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201901_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in januari met 0,05 punt tot 108,50 punten tegenover 108,45 punten in december. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in januari 106,25 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in januari waren ziekteverzekering, brandverzekering, kleding, huur, vis en zeevruchten, groenten, suikerwaren en alcoholische dranken. Motorbrandstoffen, elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen, hotelkamers en buitenlandse reizen en citytrips hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Ziekteverzekering +0,080 punt Motorbrandstoffen -0,135 punt
Brandverzekering +0,035 punt Elektriciteit -0,080 punt
Kleding +0,030 punt Aardgas -0,070 punt
Huur +0,030 punt Vakantiedorpen -0,070 punt
Vis en zeevruchten +0,030 punt Hotelkamer -0,045 punt
Groenten +0,025 punt Buitenlandse reizen en citytrips -0,035 punt
Suikerwaren +0,025 punt    
Alcoholische dranken +0,025 punt    

Ziekte- en brandverzekering werden deze maand respectievelijk gemiddeld 6,1% en 2,8% duurder ten opzichte van vorige maand. Kleding werd gemiddeld 0,7% duurder ten opzichte van vorige maand. Bij de interpretatie van dit cijfer moet men er rekening mee houden dat het effect van de solden telkens wordt gespreid over een periode van zes maanden. De stijging wil dan ook voornamelijk zeggen dat de in januari gemeten kortingen gemiddeld lager waren dan tijdens de solden van juli 2018. De huurprijzen stegen gemiddeld met 0,4%. Vis en zeevruchten werden 2,7% duurder. De prijzen voor groenten stegen gemiddeld met 1,7%. Suikerwaren stegen gemiddeld met 2,1% in prijs. Alcoholische dranken werden gemiddeld 1,7% duurder ten opzichte van vorige maand.

Motorbrandstoffen daalden deze maand gemiddeld met 3,6% in prijs ten opzichte van vorige maand. Elektriciteit werd gemiddeld 1,9% goedkoper. De prijzen voor aardgas lagen deze maand 3,4% lager dan vorige maand. Vakantiedorpen werden 9,4% goedkoper. Hotelkamers daalden gemiddeld met 6,1% in prijs. Buitenlandse reizen en citytrips werden 2,0% goedkoper ten opzichte van vorige maand.

De inflatie bedraagt nu 1,99% tegenover 2,34% in december en 2,78% in november. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 2,00% tegenover 2,17% in december en 2,48% in november. De inflatie zonder energieproducten daalt in januari tot 1,46% tegenover 1,59% in december en 1,66% in november. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in januari 1,43% tegenover 1,62% in december en 1,63% in november.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,43% tegenover 1,56% vorige maand en 1,94% in november. Vers fruit kost 0,2% minder dan in januari 2018. Verse groenten zijn 3,6% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 3,4% duurder dan in januari 2018. Alcoholvrije dranken zijn 0,7% duurder en alcoholische dranken zijn 1,7% duurder. De prijs van tabak steeg met 6,4% ten opzichte van januari vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 6,63% tegenover 8,85% vorige maand en 12,58% in november. Elektriciteit is nu 9,0% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 7,3% duurder dan vorig jaar in januari. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 16,7% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 0,1% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 2,05% naar 1,75%. De inflatie voor de huur stijgt licht en bedraagt 0,95% tegenover 0,87% in december.

De producten en diensten die ten opzichte van januari vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Postverzending 27,7%
Huisbrandolie 16,7%
Andere tabaksproducten (o.a. roltabak) 13,3%
Aardappelen 10,4%
Elektriciteit 9,0%
Buitenlandse reizen en citytrips 8,2%
Verse vis 7,7%
Aardgas 7,3%
Musea, bibliotheken, dierentuinen 7,0%
Ziekteverzekering 6,3%
Parking 5,9%
Babyvoeding 5,9%

 

De producten en diensten die ten opzichte van januari vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Eieren -11,7%
LPG -10,0%
Vakantiedorpen -8,2%
Benzine -5,9%
Videoapparatuur (TV’s,…) -5,2%
Vliegtickets -5,1%
Mobiele telefoontoestellen -4,7%
Computers en laptops -4,5%
Software -3,6%
Speelgoed -3,1%
Vaste telefoontoestellen -3,0%
Randapparatuur voor audio en video (HDMI, hoofdtelefoon,…) -2,9%

De hoofdgroep die in januari de grootste positieve impact heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,54 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,11 procentpunt.

CPI_2graph201901_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,80 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met 0,00 procentpunt.

CPI_3graph201901_nl.png

CPI_4graph201901_nl.png

 

2013 = 100 Oktober November December Januari
Consumptieprijsindex 108,31 108,48 108,22 108,17
Inflatie 2,75% 2,78% 2,34% 1,99%
Gezondheidsindex 108,26 108,48 108,45 108,50
Afgevlakte gezondheidsindex* 105,54 105,79 106,01 106,25
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)