Inflatie daalt van 2,08% naar 1,89%

Consumptieprijzen
Inflatie daalt van 2,08% naar 1,89%

Consumptieprijsindex van mei 2019

  • De inflatie daalt van 2,08% naar 1,89% in mei.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,02 punt of 0,02%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 1,96% naar 1,78%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in mei 106,74 punten.
  • Er waren in mei voornamelijk prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, vlees en bloemen en planten. Vakantiedorpen, vliegtuigtickets, groenten, hotelkamers en brood en granen hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand mei 2019 bedraagt 108,93 punten. De index stijgt deze maand met 0,02 punt. De inflatie daalt van 2,08% naar 1,89%. De gezondheidsindex daalt deze maand met 0,09 punt en bedraagt 108,89 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 1,96% naar 1,78%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, vlees en bloemen en planten. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor vakantiedorpen, vliegtuigtickets, groenten, hotelkamers en brood en granen.

De consumptieprijsindex is in mei 2019 gestegen met 0,02 punt of 0,02% en bedraagt nu 108,93 punten tegenover 108,91 punten in april 2019 (2013 = 100).

cpi

De gezondheidsindex daalt in mei met 0,09 punt tot 108,89 punten tegenover 108,98 punten in april. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in mei 106,74 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in mei waren motorbrandstoffen, vlees en bloemen en planten. Vakantiedorpen, vliegtuigtickets, groenten, hotelkamers en brood en granen hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,090 punt Vakantiedorpen -0,080 punt
Vlees +0,035 punt Vliegtuigtickets -0,060 punt
Bloemen en planten +0,030 punt Groenten -0,045 punt
    Hotelkamers -0,035 punt
    Brood en granen -0,025 punt

Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 2,3% duurder ten opzichte van vorige maand. Vlees werd gemiddeld 0,8% duurder. Bloemen en planten stegen deze maand gemiddeld 5,5% in prijs.

Vakantiedorpen werd deze maand gemiddeld met 9,6% goedkoper ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor vliegtuigtickets daalden gemiddeld met 8,7%. Beide gevallen zijn een gevolg van de paasvakantie vorige maand. Groenten werden deze maand gemiddeld 2,3% goedkoper ten opzichte van vorige maand. Hotelkamers daalden gemiddeld met 4,3% in prijs. De prijzen voor brood en granen daalden deze maand met 0,8%.

De inflatie bedraagt nu 1,89% tegenover 2,08% in april en 2,33% in maart. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,78% tegenover 1,96% in april en 2,18% in maart. De inflatie zonder energieproducten daalt in mei tot 1,47% tegenover 1,57% in april en 1,61% in maart. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in mei 1,49% tegenover 1,67% in april en 1,66% in maart.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 0,75 % tegenover 0,33% vorige maand en 1,09% in maart. Vers fruit kost 2,9% minder dan in mei 2018. Verse groenten zijn 5,3% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 0,8% goedkoper dan in mei 2018. Alcoholvrije dranken zijn 0,1% duurder en alcoholische dranken zijn 1,2% duurder dan vorig jaar in mei. De prijs van tabak steeg met 4,5% ten opzichte van mei vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 5,50% tegenover 6,50% vorige maand en 8,77% in maart. Elektriciteit is nu 5,4% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 1,1% goedkoper dan vorig jaar in mei. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 16,6% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 4,3% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 2,69% naar 2,13%, grotendeels een gevolg van de paasvakantie vorige maand. De inflatie voor de huur stijgt en bedraagt 1,01% tegenover 0,91% in april.

De producten en diensten die ten opzichte van mei vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Huisbrandolie 16,6%
Kranten 16,0%
Postverzending 12,5%
Aardappelen 11,6%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak) 7,5%
Magazines en tijdschriften 7,2%
Ander vlees (o.a. konijn, paardenvlees) 6,7%
Vakantiecentra, campings en jeugdherbergen 6,2%
Bijdrage mutualiteiten 6,1%
Reisverzekering 5,9%
Verse groenten, uitgezonderd aardappelen 5,5%
Elektriciteit 5,4%

De producten en diensten die ten opzichte van mei vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Verse zeevruchten -11,2%
Eieren -10,7%
Rijst -7,3%
Gerookte vis en zeevruchten -5,4%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -4,5%
Pizza en quiche -4,2%
Alcoholhoudende frisdranken -4,2%
Fruitsap en groentesap -3,8%
Andere eetbare oliën (o.a. maisolie) -3,7%
Videoapparatuur (o.a. televisies) -3,7%
Koffie -2,9%
Vers fruit -2,9%

 

De hoofdgroep die in mei de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,26 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,24 procentpunt.

cpi

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,55 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met 0,00 procentpunt.

cpi

 

cpi

 

2013 = 100 Februari Maart April Mei
Consumptieprijsindex 108,52 108,85 108,91 108,93
Inflatie 2,17% 2,33% 2,08% 1,89%
Gezondheidsindex 108,78 109,04 108,98 108,89
Afgevlakte gezondheidsindex* 106,38 106,52 106,65 106,74
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.