Inflatie daalt van 1,89% naar 1,73%

Consumptieprijzen
Inflatie daalt van 1,89% naar 1,73%

Consumptieprijsindex van juni 2019

  • De inflatie daalt van 1,89% naar 1,73% in juni.
  • De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,06 punt of 0,06%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,78% naar 1,88%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juni 106,80 punten.
  • Er waren in juni voornamelijk prijsstijgingen voor vakantiedorpen, hotelkamers en brood en granen. Motorbrandstoffen, fruit, producten voor lichaamsverzorging, alcoholische dranken en bloemen en planten hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand juni 2019 bedraagt 108,87 punten. De index daalt deze maand met 0,06 punt. De inflatie daalt van 1,89% naar 1,73%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,13 punt en bedraagt 109,02 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,78% naar 1,88%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor vakantiedorpen, hotelkamers en brood en granen. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor motorbrandstoffen, fruit, producten voor lichaamsverzorging, alcoholische dranken en bloemen en planten.

De consumptieprijsindex is in juni 2019 gedaald met 0,06 punt of 0,06% en bedraagt nu 108,87 punten tegenover 108,93 punten in mei 2019 (2013 = 100).

cpi

De gezondheidsindex stijgt in juni met 0,13 punt tot 109,02 punten tegenover 108,89 punten in mei. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juni 106,80 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in juni waren vakantiedorpen, hotelkamers en brood en granen. Motorbrandstoffen, fruit, producten voor lichaamsverzorging, alcoholische dranken en bloemen en planten hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

 

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Vakantiedorpen +0,105 punt Motorbrandstoffen -0,165 punt
Hotelkamers +0,040 punt Fruit -0,035 punt
Brood en granen +0,035 punt Lichaamsverzorging -0,030 punt
    Alcoholische dranken -0,025 punt
    Bloemen en planten -0,025 punt

Vakantiedorpen werden deze maand gemiddeld 14,1% duurder ten opzichte van vorige maand. Hotelkamers stegen gemiddeld 5,0% in prijs. De prijzen voor brood en granen stegen deze maand gemiddeld 1,1%.

Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld met 4,2% goedkoper ten opzichte van vorige maand. Fruit daalde gemiddeld met 2,5% in prijs. Producten voor lichaamsverzorging werden deze maand gemiddeld 0,9% goedkoper ten opzichte van vorige maand. Alcoholische dranken daalden gemiddeld met 1,6% in prijs. De prijzen voor bloemen en planten daalden deze maand met 4,8%.

De inflatie bedraagt nu 1,73% tegenover 1,89% in mei en 2,08% in april. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,88% tegenover 1,78% in mei en 1,96% in april. De inflatie zonder energieproducten stijgt in juni tot 1,67% tegenover 1,47% in mei en 1,57% in april. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in juni 1,71% tegenover 1,49% in mei en 1,67% in april.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 0,64% tegenover 0,75% vorige maand en 0,33% in april. Vers fruit kost 2,3% minder dan in juni 2018. Verse groenten zijn 6,9% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 2,5% goedkoper dan in juni 2018. Alcoholvrije dranken en alcoholische dranken zijn respectievelijk 0,1% en 0,9% goedkoper dan vorig jaar in juni. De prijs van tabak steeg met 5,2% ten opzichte van juni vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 2,23% tegenover 5,50% vorige maand en 6,50% in april. Elektriciteit is nu 4,5% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 2,9% goedkoper dan vorig jaar in juni. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 14,4% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 2,5% minder dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 2,13% naar 2,73%. De inflatie voor de huur stijgt licht en bedraagt 1,02% tegenover 1,01% in mei.

 

De producten en diensten die ten opzichte van juni vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Vakantiecentra, campings en jeugdherbergen 25,9%
Hotels en gelijkaardige diensten 19,0%
Kranten 16,0%
Huisbrandolie 14,4%
Postverzending 12,5%
Aardappelen 11,6%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak) 10,1%
Verse groenten, uitgezonderd aardappelen 6,9%
Magazines en tijdschriften 6,7%
Chips 6,3%
Bijdrage mutualiteiten 6,1%
Reisverzekering 5,9%

De producten en diensten die ten opzichte van juni vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Verse zeevruchten -17,8%
Andere brandstoffen (LPG) -11,9%
Eieren -9,7%
Alcoholhoudende frisdranken -8,2%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -4,9%
Voorbespeelde opslagmedia (bluray, dvd) -4,5%
Keukenfornuizen, kookplaten en ovens -3,7%
Gerookte vis en zeevruchten -3,6%
Lichte bieren -3,4%
Gedroogd fruit en noten -3,4%
Andere opslagmedia (geheugenkaart) -3,2%
Diepgevroren zeevruchten -3,0%

 

De hoofdgroep die in juni de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is hotels, cafés en restaurants met 0,30 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,19 procentpunt.

cpi

 

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,46 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met 0,00 procentpunt.

cpi

 

 

cpi

 

2013 = 100 Maart April Mei Juni
Consumptieprijsindex 108,85 108,91 108,93 108,87
Inflatie 2,33% 2,08% 1,89% 1,73%
Gezondheidsindex 109,04 108,98 108,89 109,02
Afgevlakte gezondheidsindex* 106,52 106,65 106,74 106,80
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

 


[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.