Inflatie blijft nagenoeg ongewijzigd

Consumptieprijzen
Inflatie blijft nagenoeg ongewijzigd

Consumptieprijsindex van november 2018

  • De inflatie stijgt licht van 2,75% naar 2,78% in november.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,17 punt of 0,16%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 2,29% naar 2,48%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in november 105,79 punten.
  • Er waren in november voornamelijk prijsstijgingen voor elektriciteit, huisbrandolie, alcoholische dranken, buitenlandse reizen en restaurants en cafés. Motorbrandstoffen en fruit hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand november 2018 bedraagt 108,48 punten. De index stijgt deze maand met 0,17 punt. De inflatie stijgt licht van 2,75% naar 2,78%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,22 punt en bedraagt 108,48 punten, hetzelfde indexniveau als de consumptieprijsindex. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 2,29% naar 2,48%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor elektriciteit, huisbrandolie, alcoholische dranken, buitenlandse reizen en restaurants en cafés. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor motorbrandstoffen en fruit.

De consumptieprijsindex is in november 2018 gestegen met 0,17 punt of 0,16% en bedraagt nu 108,48 punten tegenover 108,31 punten in oktober 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201811_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in november met 0,22 punt tot 108,48 punten tegenover 108,26 punten in oktober. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in november 105,79 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in november waren elektriciteit, huisbrandolie, alcoholische dranken, buitenlandse reizen en restaurants en cafés. Motorbrandstoffen en fruit hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Elektriciteit +0,125 punt Motorbrandstoffen -0,075 punt
Huisbrandolie +0,035 punt Fruit -0,050 punt
Alcoholische dranken +0,030 punt    
Buitenlandse reizen +0,025 punt    
Restaurants en cafés +0,025 punt    

Elektriciteit steeg deze maand gemiddeld met 3,0% in prijs. Huisbrandolie, afgevlakt over 12 maanden, kostte gemiddeld 2,1% meer deze maand.  De prijzen voor alcoholische dranken stegen gemiddeld met 1,9%. Buitenlandse reizen werden gemiddeld 1,5% duurder ten opzichte van vorige maand. Restaurants en cafés werden 0,4% duurder.

Motorbrandstoffen daalden deze maand gemiddeld met 1,9% in prijs. Fruit werd gemiddeld 3,6% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 2,78%, tegenover 2,75% in oktober en 2,35% in september. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 2,48% tegenover 2,29% in oktober en 1,91% in september. De inflatie zonder energieproducten stijgt in november tot 1,66% tegenover 1,52% in oktober en 1,49% in september. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in november 1,63% tegenover 1,40% in oktober en 1,34% september.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,94% tegenover 2, 63% vorige maand en 2,44% in september. Vers fruit kost 3,2% meer dan in november 2017. Verse groenten zijn 3,4% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 3,6% duurder dan in november 2017. Alcoholvrije dranken zijn 2,6% duurder en alcoholische dranken zijn 2,8% duurder. De prijs van tabak steeg met 6,2% ten opzichte van november vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 12,58% tegenover 13,75% vorige maand en 9,87% in september. Elektriciteit is nu 10,6% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 18,1% duurder dan vorig jaar in november. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 17,8% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 10,4% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,53% naar 2,11%. De inflatie voor de huur daalt licht en bedraagt 0,96% tegenover 1,02% in oktober.

De producten en diensten die ten opzichte van november vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Diesel 18,1%
Aardgas 18,1%
Huisbrandolie 17,8%
Postverzending 13,5%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak) 12,8%
Kranten 12,2%
Aardappelen 11,5%
Ander vlees (o.a. konijn) 11,3%
Elektriciteit 10,6%
Propaan 9,2%
Tandheelkundige verzorging 7,9%
Vakantiecentra, campings en jeugdherbergen 7,9%

De producten en diensten die ten opzichte van november vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Diepgevroren groenten, uitgezonderd aardappelen -10,8%
Eieren -6,9%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -4,9%
Computers -4,3%
Mobiele telefoontoestellen -4,1%
Niet-elektrische apparaten voor lichaamsverzorging -3,0%
Videoapparatuur -2,9%
Vaste telefoontoestellen -2,8%
Motorvoertuigenverzekering -2,4%
Gedroogd fruit en noten -2,4%
Keukenfornuizen, kookplaten en ovens -2,2%
Mobiele telefoondiensten -1,6%

De hoofdgroep die in november de grootste positieve impact heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,69 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,18 procentpunt.

CPI_2graph201811_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 1,08 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door onderwijs en kleding en schoeisel, beide met 0,01 procentpunt.

CPI_3graph201811_nl.png

CPI_4graph201811_nl.png

2013 = 100 Augustus September Oktober November
Consumptieprijsindex 107,58 107,58 108,31 108,48
Inflatie 2,24% 2,35% 2,75% 2,78%
Gezondheidsindex 107,55 107,52 108,26 108,48
Afgevlakte gezondheidsindex* 105,10 105,23 105,54 105,79
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)