Industriële omzet-index: december 2018

Conjunctuurindicatoren
Industriële omzet-index: december 2018

De seizoensgezuiverde industriele omzet-index vertoont in december 2018 een daling van 1,0% ten opzichte van november 2018. De werkdaggezuiverde index vertoont een daling van 0,5% ten opzichte van december 2017.

De resultaten voor de maand december 2018 zijn voorlopig.

Na de opsporing en correctie van fouten in de aangiften zijn de indexcijfers van 2018 opnieuw berekend. Dit verklaart de herzieningen ten opzichte van de vorige publicatie.

Veranderingen vanaf januari 2019

Vanaf januari 2019 zullen de indexcijfers van de omzet uitgedrukt worden met basisjaar 2015 = 100.

De indexcijfers vanaf 2012 zullen geaggregeerd worden door gebruik te maken van het wegingsschema van 2015.

De indexcijfers van de jaren voor 2012 zullen worden uitgedrukt met als referentiejaar 2015=100 zonder wijziging van het wegingsschema (basisjaar = 2010).

De indexcijfers van het jaar 2018 zullen ook worden herberekend aan de hand van de microgegevens.

Jdemetra+ vervangt Demetra 2.2 voor de correcties van seizoenseffecten en werkdagen.

Deze wijzigingen verklaren de herzieningen in de reeksen ten opzichte van de vorige gepubliceerde reeksen.