Indexen van de loonmassa (4de trimester 2017)

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de loonmassa (4de trimester 2017)

De bruto-index van de loonmassa in de industrie bedroeg 126,55 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 4,1% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

De bruto-index van de loonmassa in de bouwnijverheid bedroeg 130,8 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 5,5% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

De bruto-index van de loonmassa in de handel en reparatie bedroeg 133,09 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 3,1% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

De bruto-index van de loonmassa in de diensten bedroeg 141,12 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 4,3% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

wsi_201704_nl.png

De cijfers voor het vierde trimester 2017 zijn voorlopig.

In bijgevoegd Excel- bestand kan u een overzicht vinden van de indexen per sector.

N.B.: De resultaten werden berekend op basis van RSZ-gegevens.