Indexen van de loonmassa (3de trimester 2017)

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de loonmassa (3de trimester 2017)

De bruto-index van de loonmassa in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg in het derde trimester 95,6 (2010 = 100). Dit is een stijging van 3,47% ten opzichte van het derde trimester 2016.

In de bouwnijverheid bedroeg de bruto-index van de loonmassa 103,4 (2010 = 100) in het derde trimester 2017. Dit is een stijging van 1,88% ten opzichte van het derde trimester 2016.

In handel en reparatie bedroeg de bruto-index van loonmassa 100,4(2010 = 100) in het derde trimester 2017. Dit is een stijging van 2,09% ten opzichte hetzelfde trimester 2016.

De bruto-index van de loomassa in diensten  bedroeg 113,6 (2010=100) in het derde trimester 2017. Dit is een stijging van 4,59% ten opzichte het derde trimester 2016.

wsi_03-2017_NL.png

In bijgevoegd Excel- bestand kan u een overzicht vinden van de indexen per sector.

N.B.: De resultaten werden berekend op basis van RSZ-gegevens.