Indexen van de gewerkte uren (4de trimester 2017)

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de gewerkte uren

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 99,43 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 0,9% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de bouwnijverheid bedroeg 117,86 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 7,9% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de handel en reparatie bedroeg 111,29 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 0,8% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de diensten bedroeg 128,04 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 3,5% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

hwi_04-2017_nl.png

De resultaten werden berekend op basis van RSZ- gegevens.

In bijgevoegd Excel- bestand kan u een overzicht vinden van de indexen per sector.

De cijfers voor het vierde trimester 2017 zijn voorlopig.