Indexen van de gewerkte uren (3de trimester 2017)

Conjunctuurindicatoren

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 86,3(2010 = 100) in het derde trimester 2017. Dit is een stijging van 0,92% ten opzichte van het derde trimester2016.

In de bouwnijverheid bedroeg de werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren 90,4 (2010=100) in het derde trimester 2017. Dit is een daling van 1,70% ten opzichte van het derde trimester  2016.

In handel en reparatie bedroeg de werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren 104,4 (2010 = 100) in het derde  trimester 2017. Dit is een stijging van 0,03 % ten opzichte hetzelfde trimester 2016.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte in diensten  bedroeg 117,3 (2010=100) in het derde trimester 2017. Dit is een stijging van 2,29 % ten opzichte het derde trimester 2016.

hwi_03-2017_nl.png

De resultaten werden berekend op basis van RSZ- gegevens.

In bijgevoegd Excel- bestand kan u een overzicht vinden van de indexen per sector.

[1] Cijfers voor het derde trimester 2017  zijn voorlopig