Indexen van de gewerkte uren (1ste trimester 2018)

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de gewerkte uren (1ste trimester 2018)

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 106,74 in het eerste trimester 2018. Dit is een stijging van 1,4% ten opzichte van het eerste trimester 2017.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de bouwnijverheid bedroeg 109,48 in het eerste trimester 2018. Dit is een stijging van 3,6% ten opzichte van het eerste trimester 2017.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de handel en reparatie bedroeg 104,44 in het eerste trimester 2018. Dit is een stijging van 1,2% ten opzichte van het eerste trimester 2017.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de diensten bedroeg 111,17 in het eerste trimester 2018. Dit is een stijging van 3,4% ten opzichte van het eerste trimester 2017.

hwi_01-2018_nl.png

De cijfers voor het eerste trimester 2018 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester = eerste trimester 2018) worden deze indices gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.