Index van werknemers en werkzame personen (3de trimester 2017)

Conjunctuurindicatoren
Index van werknemers en werkzame personen

De bruto index van het aantal werknemers in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 92,2 (2010=100) in het derde trimester 2017 in België. Dit is een stijging van 0,32% ten opzichte van het derde trimester 2016.

De bruto index van het aantal werknemers in de bouwnijverheid bedroeg 94,8 (2010=100) in het derde trimester 2017 in België. Dit is een stijging van 0,19% ten opzichte van het derde trimester 2016.

De bruto index van het aantal werknemers in handel en reparatie bedroeg 101,8 (2010=100) in het derde trimester 2017 in België. Dit is een stijging van 0,87% ten opzichte van het derde trimester 2016.

De bruto index van het aantal werknemers in diensten bedroeg 115,1 (2010=100) in het derde trimester 2017 in België. Dit is een stijging van 2,82% ten opzichte van het derde trimester 2016.

emp_t032017_fr.png

De bruto index van het aantal werkzame personen in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 92,5 (2010=100) in het derde trimester 2017 in België. Dit is een stijging van 0,36% ten opzichte van het derde trimester 2016.

De bruto index van het aantal werkzame personen in de bouwnijverheid bedroeg 103,5 (2010=100) in het derde trimester 2017 in België. Dit is een stijging van 1,26% ten opzichte van het derde trimester 2016.

De bruto index van het aantal werkzame personen in handel en reparatie bedroeg 99,1 (2010=100) in het derde trimester 2017 in België. Dit is een stijging van 0,74% ten opzichte van het derde trimester 2016.

De bruto index van het aantal werkzame personen in dienstensector bedroeg 114,7 (2010=100) in het derde trimester 2017 in België. Dit is een stijging van 2,57% ten opzichte van het derde trimester 2016.

poc_t032017_nl.png

In bijlage kan u een overzicht vinden van de indexen per sector.

N.B.: De index van het aantal werknemers is gebaseerd op RSZ- cijfers. De index van het aantal werkzame personen is gebaseerd op RSZ- en RSVZ- cijfers (RSVZ omvat zelfstandigen en help(st)ers niet onderworpen aan de RSZ).