Iets minder Belgen werden weduwe of weduwnaar in 2019

Bevolking
Iets minder Belgen werden weduwe of weduwnaar in 2019

In 2019 verloren 39.660 personen hun echtgenoot en werden zo weduwe of weduwnaar: 68,4% vrouwen en 31,6% mannen. Het aantal verweduwingen daalde lichtjes: -1,6% ten opzichte van 2018.
Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgisch Statistiekbureau.

De duur van de huwelijken, die ontbonden worden als één van de partners sterft, veranderde met 48,7 jaar nauwelijks. Meer dan de helft van de weduwen en weduwnaars was ouder dan 75 jaar (55,8%). Dat gold vooral voor Vlaanderen (59,1%). Ook in Wallonië (50,1%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (52,8%) was één op twee ouder dan 75 jaar.
Mannen werden gemiddeld weduwnaar op 76,8 jaar, vrouwen weduwe op 74,2 jaar.

Iets meer dan een op de twee huwelijken eindigde met het overlijden van een van de echtgenoten.