Huwelijken nemen met 25% toe in 2021

Bevolking
Huwelijken nemen met 25% toe in 2021

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over huwelijken, echtscheidingen en wettelijk samenwonen. In 2021 herstelden de cijfers inzake partnerschap zich enigszins, of het nu gaat om een afgesloten verbintenis of een scheiding, zonder evenwel het niveau van voor de COVID-19-crisis te bereiken.

  • In 2021 werden 40.836 huwelijken voltrokken, een opvallende stijging van 25% ten opzichte van 2020. Toch waren er in 2021 nog steeds een pak minder huwelijken dan in 2019.
  • Het aantal echtscheidingen kende slechts een lichte stijging ten opzichte van het COVID-jaar 2020 en ligt iets lager dan in 2019, wat strookt met de neerwaartse trend van de afgelopen tien jaar.
  • In 2021 gingen 37.768 koppels wettelijk samenwonen. Dat is een lichte stijging van 4% ten opzichte van 2020, maar nog steeds ver onder het niveau van 2019.
  • Er waren wel relatief gezien meer koppels die hun wettelijk samenwonen beëindigden (+12%) , maar ook hier blijft dit ruim onder het peil van 2019.
  • In 2021 verloren 41.885 personen hun echtgenoot en werden zo weduwe of weduwnaar. Het aantal verweduwingen daalde met 7,3% ten opzichte van het COVID-19-jaar 2020.

40.836 huwelijken in 2021

In 2021 werden in België 40.836 huwelijken voltrokken, een opvallende stijging van 25% ten opzichte van 2020. In dat jaar traden slechts 32.779 koppels in het huwelijksbootje als gevolg van de COVID-19-crisis. Toch waren er in 2021 nog steeds 3.434 minder huwelijken dan in 2019, terwijl sinds 2014 het aantal huwelijken elk jaar stabiel rond de 45.000 lag.

De stijging was het grootst in het Waalse Gewest (+41%). In Wallonië was de daling van het aantal huwelijken in 2020 het meest uitgesproken; het jaar daarop vond er logischerwijs de grootste inhaalbeweging plaats. In het Vlaamse Gewest nam het aantal huwelijken met 13% toe, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met 22% tot op het pre-COVID-niveau.

Top 3 gemeenten die de meeste huwelijken afsloten per Gewest 2020 2021 2021/2020
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.325 4.059 +22%
1. Brussel 531 722 +36%
2. Schaarbeek 456 495 +9%
3. Sint-Jans-Molenbeek 334 410 +23%
Vlaams Gewest 19.145 21.579 +13%
1. Antwerpen 1.808 2.026 +12%
2. Gent 927 1.046 +13%
3. Mechelen 320 376 +18%
Waals Gewest 7.620 10.728 +41%
1. Charleroi 423 546 +29%
2. Luik 367 508 +38%
3. Namen 245 335 +37%

Leeftijd eerste huwelijk blijft stijgen

In 2021 blijft de leeftijd waarop ongehuwde partners voor het eerst in het huwelijk treden, stijgen tot gemiddeld 33,6 jaar voor de eerste echtgenoot en 31,3 jaar voor de tweede. Het leeftijdsverschil binnen het koppel blijft stabiel: het bedraagt 2,3 jaar voor echtgenoten.

We kunnen ook kijken naar de uitersten van de leeftijdscategorieën: in 2021 zijn 93 jongeren van 18 jaar en jonger getrouwd, evenals 661 60-plussers.

In 2021 werden 1087 huwelijken voltrokken tussen partners van hetzelfde geslacht. De meeste van deze huwelijken werden in Vlaanderen voltrokken: 355 huwelijken tussen twee vrouwen en 289 tussen twee mannen. Wallonië en Brussel volgen op een afstand.

  Huwelijk tussen twee vrouwen Huwelijk tussen twee mannen
België (totaal) 575 512
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 40 78
Vlaams Gewest 355 289
Waals Gewest 166 123

Lichte stijging van de echtscheidingen in 2021

22.156 huwelijken werden ontbonden in 2021; dat is een lichte stijging van 4% ten opzichte van het COVID-jaar 2020. Het aantal echtscheidingen blijft wel lager dan in 2019 (22.435) en alle voorgaande jaren sinds 2014.

De duur van het huwelijk voor de echtscheiding verandert nauwelijks, met 15 jaar.

Als we de cijfers in verband brengen met de cohorte van huwelijken waaruit ze afkomstig zijn, merken we dat het echtscheidingscijfer constant blijft: vier op de tien huwelijken eindigen in een echtscheiding.

Het aantal wettelijke samenwoningen en beëindigingen stijgt opnieuw

In 2021 gingen 37.768 koppels wettelijk samenwonen. Dat is een lichte stijging van 4% ten opzichte van 2020, maar nog steeds ver onder het niveau van 2019 (40.801 verklaringen).

Er waren wel relatief gezien meer koppels die hun wettelijk samenwonen beëindigden (+12%) , maar ook hier blijft dit ruim onder het peil van 2019.

De gemiddelde duur van wettelijke samenwoning vóór beëindiging blijft toenemen: van 5,2 jaar in 2020 tot 5,4 jaar in 2021.

In 2021 was het huwelijk in 54,1% van de gevallen de reden om een wettelijke samenwoning stop te zetten en de verklaring in onderlinge overeenstemming in 36,4% van de gevallen.

Wettelijk samenwonen rond de leeftijd van 31 jaar

In 2021 gingen ongehuwden voor het eerst wettelijk gaan samenwonen rond de leeftijd van 31 jaar: gemiddeld op 31,8 jaar voor de eerste samenwonende en 29,9 jaar voor de tweede. Het leeftijdsverschil binnen het koppel blijft stabiel: het bedraagt 1,8 jaar voor wettelijk samenwonenden.

Minder Belgen werden weduwe of weduwnaar dan in 2020

In 2021 verloren 41.885 personen hun echtgenoot en werden zo weduwe of weduwnaar: 69,1% vrouwen en 30,9% mannen.
Het aantal verweduwingen daalde met 7,3% ten opzichte van het COVID-19-jaar 2020 ; ten opzichte van 2019 was er een lichte stijging.
Deze daling bedroeg respectievelijk -14,9% in het Brussels Gewest, -11,4% in Wallonië en -4,1% in Vlaanderen.
Ten opzichte van de pre-COVID-jaren 2019, 2018 en 2017 blijft het Belgische cijfer verweduwingen wel aan de hoge kant met respectievelijk + 5,6%, +3,9% en +4,1% meer verweduwingen in 2021.

Meer dan de helft van de weduwen en weduwnaars was ouder dan 75 jaar (55,1%). Dat gold vooral voor Vlaanderen (59,6%). In Wallonië (47,9%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (48,1%) was bijna één op twee ouder dan 75 jaar.
Mannen werden gemiddeld weduwnaar op 76,8 jaar, vrouwen weduwe op 74,1 jaar.
De gemiddelde duur van huwelijken die eindigden door het overlijden van een van de partners was 48,5 jaar in 2021, tegenover 49 jaar in 2020. Meer dan 6 op de 10 huwelijken eindigen met het overlijden van een van de echtgenoten.

  Gewest 2020 2021
Aantal verweduwingen België 45.182 41.885
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.247 2.763
Vlaams Gewest 26.801 25.712
Waals Gewest 15.134 13.410
% van 75-jarigen en ouder België 56,6% 55,1%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 50,2% 48,1%
Vlaams Gewest 60,6% 59,6%
Waals Gewest 50,9% 47,9%
Gemiddelde leeftijd weduwnaars België 77,3 76,8
Gemiddelde leeftijd weduwen België 74,5 74,1