Huis in Vlaams- of Waals-Brabant dubbel zo duur dan in Henegouwen

Bouwen & Wonen
Huis in Vlaams- of Waals-Brabant dubbel zo duur dan in Henegouwen

De Belgische woningmarkt in 2017

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de vastgoedcijfers voor het volledige jaar 2017, tot op gemeenteniveau. De prijzen van woningen, villa’s en appartementen bleven stijgen. Woonhuizen werden 2,8 % duurder, villa’s 2,9% en appartementen 2,3%.

Gemiddelde prijs woonhuis: 218.704 euro

De prijs voor een gewoon woonhuis bedroeg gemiddeld 218.704 euro in 2017. Voor een villa was dat 359.945 euro, voor een appartement 226.820 euro. Er zijn grote regionale verschillen: het Waals Gewest is het goedkoopste, met een gemiddelde prijs van 162.333 euro voor een woonhuis. Daarna volgt het Vlaams Gewest met gemiddeld 234.397 euro. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevoelig duurder: een gewoon woonhuis kostte er gemiddeld 418.072 euro.

Verschillen in provincies

In de provincies zijn Vlaams- en Waals-Brabant de duurste, en is Henegouwen de goedkoopste: een huis Vlaams-Brabant kostte gemiddeld 269.633 euro, in Waals-Brabant 267.389 euro. Dat is dubbel zo duur dan de gemiddelde woningprijs van Henegouwen: 134.691 euro.

Elsene duurste gemeente, Viroinval goedkoopste

De duurste gemeente is Elsene, met een gemiddelde prijs van 690.387 euro. De goedkoopste woningen staan in Viroinval, met gemiddeld 94.583 euro. In het Vlaams Gewest is Kraainem de duurste gemeente (416.154 euro), en Mesen de goedkoopste (105.559 euro). In het Waals Gewest staan de duurste huizen in Lasne (455.061 euro), de goedkoopste in Viroinval (94.583 euro). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betalen kopers de hoogste prijzen in Elsene (690.387), en de laagste in Sint-Jans-Molenbeek (280.457 euro).

Gedetailleerde vergelijkingen

België

Sinds 2010 stijgen de gemiddelde huizenprijzen jaarlijks. In 2017 stegen de drie woningtypes tussen de 2 en 3% tegenover het jaar voordien. In 2016 lag de stijging vooral bij de gewone woonhuizen, met + 4,1% tegenover 2015.

De prijs voor een gewoon woonhuis in België bedroeg gemiddeld 218.704 euro in 2017. De gemiddelde prijs voor een villa was 359.945 euro, die voor een appartement 226.820 euro.

BELGIE 2015 2016 2017 evolutie % evolutie %
(Y) (Y) (Y) 2016/2015 2017/2016
gewone woonhuizen 204.253 212.703 218.704 +4,1% +2,8%
villa's, bungalows, landhuizen 342.341 349.839 359.945 +2,2% +2,9%
appartementen, flats, studio's 220.426 221.619 226.820 +0,5% +2,3%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Graf_BE_NL2017.png
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Vlaams Gewest

Een gewoon woonhuis in het Vlaams Gewest kostte in 2017 gemiddeld 234.397 euro. Een villa kostte gemiddeld 381.709 euro en een appartement 230.143 euro. De grootste prijsstijging is voor de gewone woonhuizen met 2,6%.

De goedkoopste provincie was Limburg, met gemiddeld 198.310 euro voor een gewoon woonhuis. In de provincie Vlaams-Brabant waren de woonhuizen het duurst (269.633 euro).

De goedkoopste gemeente was Mesen, waar voor een gewoon woonhuis gemiddeld 105.559 euro betaald werd. Het duurst was de gemeente Kraainem, met gemiddeld 416.154 euro (zie bijlage).

VLAAMS GEWEST 2015 2016 2017 evolutie % evolutie %
(Y) (Y) (Y) 2016/2015 2017/2016
gewone woonhuizen 222.069 228.475 234.397 +2,9% +2,6%
villa's, bungalows, landhuizen 375.403 374.992 381.709 -0,1% +1,8%
appartementen, flats, studio's 231.032 228.121 230.143 -1,3% +0,9%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Graf_VL_NL2017.png
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Waals Gewest

In het Waals Gewest werd in 2017 gemiddeld 162.333 euro betaald voor een gewoon woonhuis, 286.678 euro voor een villa en 179.375 euro voor een appartement. Voor alle categorieën is sprake van een prijstoename in 2017, die telkens een stuk hoger is dan in 2016. Villa’s zijn het sterkst gestegen met 5,4%.

De provincie Henegouwen is het goedkoopst met gemiddeld 134.691 euro voor een woonhuis, tegenover gemiddeld 267.389 euro in Waals-Brabant als duurste provincie.

Viroinval was de goedkoopste gemeente, met gemiddeld 94.583 euro voor een woonhuis. Lasne was de duurste gemeente (gemiddeld 455.061 euro) (zie bijlage).

WAALS GEWEST 2015 2016 2017 evolutie % evolutie %
(y) (y) (y) 2016/2015 2017/2016
gewone woonhuizen 154.995 157.617 162.333 +1,7% +3,0%
villa's, bungalows, landhuizen 270.038 271.939 286.678 +0,7% +5,4%
appartementen, flats, studio's 170.063 173.969 179.375 +2,3% +3,1%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Graf_Wal_NL2017.png
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gemiddeld gezien de duurste regio: in 2017 kostte een gewoon woonhuis gemiddeld 418.072 euro, een villa 970.466 euro en een appartement 245.766 euro.  De gemiddelde prijs van appartementen is het sterkst toegenomen met 4,5%.

Sint-Jans-Molenbeek was het goedkoopst, met gemiddeld 280.457 euro voor een gewoon woonhuis. Het duurst was Elsene, met gemiddeld 690.387 euro (zie bijlage).

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2015 2016 2017 evolutie % evolutie %
(y) (y) (y) 2016/2015 2017/2016
gewone woonhuizen 404.499 413.176 418.072 +2,1% +1,2%
villa's, bungalows, landhuizen 913.500 997.417 970.466 +9,2% -2,7%
appartementen, flats, studio's 229.788 235.182 245.766 +2,3% +4,5%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Graf_BXL_NL2017.png
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Vastgoedprijzen per kwartaal

De gemiddelde prijzen op jaarbasis toonden voor België en de gewesten prijstoenames in alle vastgoedcategorieën, behalve de villa’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de kwartaalcijfers zien we een genuanceerder beeld (zie tabel hieronder).

Zo is er op nationaal niveau bijvoorbeeld geen aanhoudende prijsstijging of prijsdaling merkbaar in de opeenvolgende kwartalen: de enige constante is dat in het derde kwartaal voor alle categorieën de prijzen 3 à 4 % zijn gestegen.

Zoomen we in op de gewesten, dan worden de verschillen groter.  In het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan men de sterkste prijsschommelingen terugvinden bij de villa’s.   In het Waals Gewest zijn de prijsschommelingen het grootst bij de appartementen.

Gemiddelde verkoopprijzen 2016
(Q1)
2016
(Q2)
2016
(Q3)
2016
(Q4)
2017
(Q1)
2017
(Q2)
2017
(Q3)
2017
(Q4)
België gewone woonhuizen 206.821 209.183 217.034 216.658 215.441 215.133 222.147 222.186
villa's, bungalows, landhuizen 346.295 342.988 354.623 354.039 360.152 352.376 365.297 361.903
appartementen, flats, studio's 221.551 221.438 219.016 224.317 223.776 223.212 230.550 230.316
Vlaams Gewest gewone woonhuizen 224.191 224.264 232.255 232.201 233.884 231.313 235.857 236.601
villa's, bungalows, landhuizen 372.477 364.629 378.610 382.600 383.263 371.346 385.966 385.944
appartementen, flats, studio's 230.866 225.699 225.186 231.063 229.236 229.348 230.566 231.521
Waals Gewest gewone woonhuizen 151.213 155.773 163.140 159.663 160.289 158.680 165.755 164.993
villa's, bungalows, landhuizen 268.464 274.229 273.701 270.838 285.352 292.414 291.771 277.508
appartementen, flats, studio's 170.486 181.288 170.819 172.073 179.595 174.285 188.318 176.071
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewone woonhuizen 402.778 403.477 414.509 428.899 395.233 414.177 427.996 431.254
villa's, bungalows, landhuizen 977.229 930.789 1.162.002 932.574 994.677 896.683 1.003.123 966.700
appartementen, flats, studio's 231.425 237.576 232.633 238.638 235.698 236.478 254.895 256.474

De prijzen die worden vermeld zijn gemiddelde prijzen. De statistieken zijn gebaseerd op gegevens van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD, het vroegere Kadaster) van de FOD Financiën en betreffen de effectieve verkopen (geen compromissen) die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten. Het referentiejaar is gebaseerd op de datum van het verlijden van de verkoopakte bij de notaris. De vastgoedcategorieën zijn gebaseerd op de typologie van de gebouwen zoals vermeld op het Kadasterplan.

Bijlagen

Overzichtstabel

De onderstaande tabel geeft de gemiddelde prijzen voor de laatste beschikbare jaren weer.

Gemiddelde verkoopprijzen
(euro per verkochte woning)
2015
(y)
2016
(y)
2017
(y)
evolutie %
2016/2015
evolutie %
2017/2016
BELGIE gewone woonhuizen 204.253 212.703 218.704 +4,1% +2,8%
villa's, bungalows, landhuizen 342.341 349.839 359.945 +2,2% +2,9%
appartementen, flats, studio's 220.426 221.619 226.820 +0,5% +2,3%
VLAAMS GEWEST gewone woonhuizen 222.069 228.475 234.397 +2,9% +2,6%
villa's, bungalows, landhuizen 375.403 374.992 381.709 -0,1% +1,8%
appartementen, flats, studio's 231.032 228.121 230.143 -1,3% +0,9%
WAALS GEWEST gewone woonhuizen 154.995 157.617 162.333 +1,7% +3,0%
villa's, bungalows, landhuizen 270.038 271.939 286.678 +0,7% +5,4%
appartementen, flats, studio's 170.063 173.969 179.375 +2,3% +3,1%
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST gewone woonhuizen 404.499 413.176 418.072 +2,1% +1,2%
villa's, bungalows, landhuizen 913.500 997.417 970.466 +9,2% -2,7%
appartementen, flats, studio's 229.788 235.182 245.766 +2,3% +4,5%
PROVINCIE ANTWERPEN gewone woonhuizen 236.121 247.804 250.667 +4,9% +1,2%
villa's, bungalows, landhuizen 386.366 396.926 391.479 +2,7% -1,4%
appartementen, flats, studio's 214.655 212.395 209.774 -1,1% -1,2%
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT gewone woonhuizen 253.648 261.833 269.633 +3,2% +3,0%
villa's, bungalows, landhuizen 402.757 409.885 413.885 +1,8% +1,0%
appartementen, flats, studio's 233.898 228.129 230.804 -2,5% +1,2%
PROVINCIE WAALS-BRABANT gewone woonhuizen 261.898 264.457 267.389 +1,0% +1,1%
villa's, bungalows, landhuizen 399.608 398.838 421.716 -0,2% +5,7%
appartementen, flats, studio's 239.546 224.415 254.320 -6,3% +13,3%
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN gewone woonhuizen 208.035 205.141 212.931 -1,4% +3,8%
villa's, bungalows, landhuizen 465.673 404.046 430.153 -13,2% +6,5%
appartementen, flats, studio's 268.544 255.362 263.516 -4,9% +3,2%
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN gewone woonhuizen 205.887 218.757 228.697 +6,3% +4,5%
villa's, bungalows, landhuizen 355.960 364.337 379.408 +2,4% +4,1%
appartementen, flats, studio's 234.784 227.737 232.518 -3,0% +2,1%
PROVINCIE HENEGOUWEN gewone woonhuizen 129.916 131.617 134.691 +1,3% +2,3%
villa's, bungalows, landhuizen 239.260 245.105 249.103 +2,4% +1,6%
appartementen, flats, studio's 143.004 152.012 153.772 +6,3% +1,2%
PROVINCIE LUIK gewone woonhuizen 157.754 160.119 169.030 +1,5% +5,6%
villa's, bungalows, landhuizen 232.978 234.788 243.624 +0,8% +3,8%
appartementen, flats, studio's 161.005 173.110 165.999 +7,5% -4,1%
PROVINCIE LIMBURG gewone woonhuizen 191.255 192.739 198.310 +0,8% +2,9%
villa's, bungalows, landhuizen 267.161 269.538 276.068 +0,9% +2,4%
appartementen, flats, studio's 201.478 203.378 199.701 +0,9% -1,8%
PROVINCIE LUXEMBURG gewone woonhuizen 159.525 167.956 169.749 +5,3% +1,1%
villa's, bungalows, landhuizen 238.323 239.027 247.369 +0,3% +3,5%
appartementen, flats, studio's 173.475 168.279 162.268 -3,0% -3,6%
PROVINCIE NAMEN gewone woonhuizen 168.513 173.798 172.708 +3,1% -0,6%
villa's, bungalows, landhuizen 228.804 234.551 241.218 +2,5% +2,8%
appartementen, flats, studio's 169.558 172.297 172.184 +1,6% -0,1%

Goedkoopste en duurste provincies in 2017

De onderstaande tabel geeft per gewest de duurste en goedkoopste provincies van 2017 weer.

Gemiddelde verkoopprijzen
(euro per verkochte woning)
duurste provincie goedkoopste provincie
VLAAMS GEWEST gewone woonhuizen VLAAMS-BRABANT
269.633
LIMBURG
198.310
villa's, bungalows, landhuizen WEST-VLAANDEREN
430.153
LIMBURG
276.068
appartementen, flats, studio's WEST-VLAANDEREN
263.516
LIMBURG
199.701
 
WAALS GEWEST gewone woonhuizen WAALS-BRABANT
267.389
HENEGOUWEN
134.691
villa's, bungalows, landhuizen WAALS-BRABANT
421.716
NAMEN
241.218
appartementen, flats, studio's WAALS-BRABANT
254.320
HENEGOUWEN
153.772

Woonhuizen: duurste en goedkoopste gemeenten

Hieronder staan de duurste en goedkoopste gemeenten in België en de gewesten gerangschikt op basis van de gemiddelde prijzen van gewone woonhuizen in 2017.

België

duurste gemeenten gemiddelde prijs goedkoopste gemeenten gemiddelde prijs
1 ELSENE (183) 690.387 1 VIROINVAL (53) 94.583
2 ETTERBEEK (111) 505.178 2 FARCIENNES (54) 95.803
3 SINT-PIETERS-WOLUWE (154) 500.269 3 QUAREGNON (149) 98.372
4 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (149) 487.717 4 QUIEVRAIN (55) 98.608
5 UKKEL (243) 481.400 5 COLFONTAINE (236) 101.702
6 SINT-GILLIS (104) 474.572 6 DOUR (142) 103.530
7 WATERMAAL-BOSVOORDE (124) 460.493 7 BOUILLON (30) 105.416
8 LASNE (41) 455.061 8 MESEN (17) 105.559
9 VORST (131) 452.252 9 BOUSSU (178) 105.718
10 OUDERGEM (152) 432.735 10 ERQUELINNES (84) 106.299
11 KRAAINEM (69) 416.154 11 MERBES-LE-CHATEAU (18) 107.167
12 SINT-MARTENS-LATEM (29) 396.014 12 FLORENVILLE (38) 107.842
13 BRUSSEL (344) 394.191 13 CHATELET (213) 108.643
14 SCHAARBEEK (283) 390.774 14 VRESSE-SUR-SEMOIS (22) 109.568
15 WEZEMBEEK-OPPEM (51) 371.727 15 FRAMERIES (229) 110.233
16 LINKEBEEK (25) 364.000 16 CHARLEROI (1326) 112.097
17 WAASMUNSTER (70) 361.381 17 COUVIN (69) 113.570
18 DE PINTE (39) 359.233 18 HENSIES (49) 114.402
19 OUD-HEVERLEE (34) 357.750 19 DOISCHE (21) 116.305
20 CHAUMONT-GISTOUX (52) 357.702 20 MORLANWELZ (146) 118.198

Vlaams Gewest

duurste gemeenten gemiddelde prijs goedkoopste gemeenten gemiddelde prijs
1 KRAAINEM (69) 416.154 1 MESEN (17) 105.559
2 SINT-MARTENS-LATEM (29) 396.014 2 MENEN (378) 145.575
3 WEZEMBEEK-OPPEM (51) 371.727 3 RONSE (297) 145.770
4 LINKEBEEK (25) 364.000 4 HEERS (61) 161.200
5 WAASMUNSTER (70) 361.381 5 GERAARDSBERGEN (321) 162.251
6 DE PINTE (39) 359.233 6 GINGELOM (71) 163.230
7 OUD-HEVERLEE (34) 357.750 7 TONGEREN (216) 166.319
8 KNOKKE-HEIST (139) 352.826 8 LINTER (43) 166.879
9 SCHILDE (55) 338.151 9 WERVIK (148) 167.730
10 LENNIK (21) 335.476 10 LEOPOLDSBURG (103) 172.784
11 LEUVEN (701) 331.841 11 KLUISBERGEN (51) 173.273
12 TERVUREN (79) 324.429 12 POPERINGE (147) 177.141
13 HOEILAART (46) 318.054 13 HARELBEKE (255) 177.170
14 ZOERSEL (47) 317.897 14 LANDEN (150) 178.193
15 SINT-GENESIUS-RODE (77) 317.480 15 KORTESSEM (41) 178.746
16 EDEGEM (169) 316.660 16 MEULEBEKE (85) 179.290
17 KORTENBERG (74) 316.314 17 HOUTHULST (71) 181.509
18 ZANDHOVEN (41) 310.183 18 ALVERINGEM (45) 182.276
19 NAZARETH (40) 310.152 19 OVERPELT (40) 183.310
20 KRUISHOUTEM (28) 309.550 20 MAASMECHELEN (176) 183.726

Waals Gewest

duurste gemeenten gemiddelde prijs goedkoopste gemeenten gemiddelde prijs
1 LASNE (41) 455.061 1 VIROINVAL (53) 94.583
2 CHAUMONT-GISTOUX (52) 357.702 2 FARCIENNES (54) 95.803
3 TERHULPEN (29) 351.759 3 QUAREGNON (149) 98.372
4 RIXENSART (71) 334.385 4 QUIEVRAIN (55) 98.608
5 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (88) 323.409 5 COLFONTAINE (236) 101.702
6 INCOURT (33) 308.674 6 DOUR (142) 103.530
7 WATERLOO (100) 293.718 7 BOUILLON (30) 105.416
8 ATTERT (21) 290.567 8 BOUSSU (178) 105.718
9 OLNE (22) 289.284 9 ERQUELINNES (84) 106.299
10 EIGENBRAKEL (173) 283.791 10 MERBES-LE-CHATEAU (18) 107.167
11 BEVEKOM (35) 282.716 11 FLORENVILLE (38) 107.842
12 COURT-SAINT-ETIENNE (48) 276.171 12 CHATELET (213) 108.643
13 AUBEL (22) 273.021 13 VRESSE-SUR-SEMOIS (22) 109.568
14 WAVER (95) 272.255 14 FRAMERIES (229) 110.233
15 WALHAIN (32) 270.460 15 CHARLEROI (1326) 112.097
16 DALHEM (48) 269.077 16 COUVIN (69) 113.570
17 GRAVEN (42) 260.780 17 HENSIES (49) 114.402
18 NANDRIN (12) 255.967 18 DOISCHE (21) 116.305
19 PERWIJS (50) 254.395 19 MORLANWELZ (146) 118.198
20 RAEREN (52) 250.534 20 HONNELLES (32) 118.402

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

duurste gemeenten gemiddelde prijs goedkoopste gemeenten gemiddelde prijs
1 ELSENE (183) 690.387 1 SINT-JANS-MOLENBEEK (122) 280.457
2 ETTERBEEK (111) 505.178 2 ANDERLECHT (304) 296.228
3 SINT-PIETERS-WOLUWE (154) 500.269 3 SINT-AGATHA-BERCHEM (103) 309.461
4 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (149) 487.717 4 JETTE (127) 310.249
5 UKKEL (243) 481.400 5 GANSHOREN (50) 311.065