Hoog opgeleid, minder verantwoordelijkheden, minder loon

Werk & Opleiding
Hoog opgeleid, minder verantwoordelijkheden, minder loon

Vrouwen op de arbeidsmarkt in 2019

In België heeft 52,2% van de vrouwelijke loontrekkenden een diploma hoger onderwijs, tegenover slechts 38,7% van de mannelijke loontrekkenden. Desondanks zegt slechts 15% van de vrouwelijke loontrekkenden toezichthoudende of leidinggevende verantwoordelijkheden te hebben, in vergelijking met 25% van de mannen.

Tussen 25 en 49 jaar, de meest actieve leeftijd wat tewerkstelling betreft, heeft 16,6% van de vrouwelijke loontrekkenden een toezichthoudende functie, tegenover 24,8% van de mannen. Het is echter in deze leeftijdsgroep dat de genderkloof in het opleidingsniveau van de loontrekkenden het grootst is: 58,7% van de vrouwelijke loontrekkenden heeft een universitair diploma, tegenover 41,9% van de mannen.

Jongeren (15-24 jaar) hebben min of meer dezelfde verantwoordelijkheden (ongeveer 5,5%). Onder de 50-plussers liggen de opleidingsniveaus dichter bij elkaar (42,3% hoogopgeleide vrouwen, 37,2% mannen) en de verschillen zijn het opvallendst in termen van verantwoordelijkheid, met bijna twee keer zoveel mannen die leidinggeven aan personeel als vrouwen (respectievelijk 30,3% en 15,6%).

vrouwenendag2021_1_NL

Loonkloof

Deze verschillen worden ook vastgesteld op het niveau van de lonen. In 2019 verdienden vrouwen 5,8% minder per uur dan mannen. Ook hier verslechtert de situatie met de leeftijd. De loonkloof loopt op van 3,8% tussen 25 en 34 jaar tot 9,2% voor de leeftijdsgroep 55-64 jaar.

vrouwenendag2021_2_NL

De situatie lijkt echter te verbeteren. De loonkloof bedroeg 10,2% in 2010. Met 5,8% is België het 4e minst ongelijke Europese land. De gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen in Europa bedraagt 14,1%.

Dit zijn de evoluties in de top 10 bij de landen met de minste loonongelijkheid

   2010 %  2019 %
1 Slovenië 0,9 Luxemburg 1,3
2 Polen 4,5 Roemenië 3,3
3 Italië 5,3 Italië 4,7
4 Kroatië 5,7 België 5,8
5 Malta 7,2 Slovenië 7,9
6 Luxemburg 8,7 Polen 8,5
7 Roemenië 8,8 Kroatië 10,1
8 België 10,2 Hongarije 10,6
9 Litouwen 11,9 Malta 11,5
10 Portugal 12,8 Zweden 11,6