Het jaarlijkse waterverbruik

Leefmilieu
Het jaarlijkse waterverbruik

Het jaarlijkse waterverbruik in ons land bedroeg 677 miljoen m³ in 2017.

Ongeveer twee derde daarvan is grondwater, het andere derde is oppervlaktewater.

Het geschatte verlies (te wijten aan een beschadigd distributienet) wordt geraamd op 113 miljoen m³.