Het jaarlijkse waterverbruik

Leefmilieu
Het jaarlijkse waterverbruik

Het jaarlijkse waterverbruik in ons land bedroeg 673 miljoen m³ in 2016. Ongeveer twee derde daarvan is grondwater, het andere derde is oppervlaktewater. Het geschatte verlies (te wijten aan een beschadigd distributienet) wordt geraamd op 107 miljoen m³.