Het aantal vacatures daalt

Werk & Opleiding
Het aantal vacatures daalt

Belgische cijfers van de vacatures in het vierde kwartaal 2018

In het vierde kwartaal 2018 waren er 141.700 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 149.200 in het derde kwartaal 2018. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - is ook licht gedaald van 3,65% naar 3,44%.

JVS1_2018T4_nl.png

Vlaanderen en Wallonië kenden een daling van respectievelijk 5.100 en 2.800 vacatures ten opzichte van het derde kwartaal 2018. Brussel daarentegen kende een stabiele evolutie ten opzichte van het derde kwartaal 2018. De vacaturegraad is hoger in Vlaanderen (3,84%) en Brussel (3,33%) dan in Wallonië (2,55%).

In de grote en middelgrote ondernemingen zijn er het meest vacatures (79,6% van het totaal). Het vacaturepercentage in deze ondernemingen bedraagt 3,17%. Dit cijfer is beduidend lager dan de vacaturegraad van 5,17% in ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

Meer dan de helft (76,3%) van de vacatures bevinden zich in vijf economische sectoren:

 1. Wetenschappen en administratieve diensten (20,7% van het totaal): 29.300 vacatures
 2. Niet-marktgerichte diensten (20,0%): 28.400 vacatures
 3. Handel (15,0%): 21.200 vacatures
 4. Industrie (12,8%): 18.100 vacatures
 5. Bouwnijverheid (7,8%): 11.100 vacatures

De volgende economische sectoren hebben de hoogste vacaturegraad:

 1. ICT: 6,47%
 2. Accommodatie en maaltijden (horeca): 6,32%
 3. Wetenschappen en administratieve diensten: 5,60%
 4. Exploitatie van en handel in onroerend goed 5,25%
 5. Bouwnijverheid: 4,89%
 6. Transport: 3,91%
 7. Handel: 3,84%
 8. Industrie: 3,15%

Het vacaturepercentage daalt (derde versus vierde kwartaal 2018) in bijna alle sectoren, waaronder de bouwnijverheid (-2,35 procentpunt). Er worden ook enkele stijgingen vastgesteld in de sectoren exploitatie van en handel in onroerend goed (+2,96 procentpunt), accommodatie en maaltijden (+2,04 procentpunt) en wetenschappen en administratieve diensten (+0,71 procentpunt).