Gemiddelde prijs woonhuizen voor het eerst boven 220.000 euro

Bouwen & Wonen
Vastgoedprijzen

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de vastgoedcijfers voor het eerste trimester 2018. De prijs voor een gewoon woonhuis in België bedroeg gemiddeld 221.061 euro in het eerste trimester van 2018, of 3,5% meer dan het eerste trimester van 2017. De gemiddelde prijs voor een villa was 362.913 euro (1,3% duurder), die voor een appartement 226.901 euro (1,5% duurder).

Vergeleken met de evolutie tussen 2016 en 2017 (eerste kwartalen) zijn de woonhuizen en appartementen iets sterker in prijs gestegen, en is er een minder sterke stijging bij de villa’s (van 3,5% tussen 2016-2017 naar 1,3% tussen 2017-2018).

BELGIE 2016 2017 2018 evolutie % evolutie %
(Q1) (Q1) (Q1) 2017/2016 Q1 2018/2017 Q1
gewone woonhuizen 206.893 213.672 221.061 +3,3% +3,5%
villa's, bungalows, landhuizen 346.257 358.293 362.913 +3,5% +1,3%
appartementen, flats, studio's 220.918 223.448 226.901 +1,1% +1,5%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

De dalende gemiddelde prijzen voor huizen in 2009 hebben vanaf 2010 plaats gemaakt voor prijsstijgingen. Tot 2014 stellen we vast dat de mate waarin de prijzen stegen steeds is verminderd. In 2015 nemen de prijstoenames opnieuw toe voor de villa’s en de appartementen, de woonhuizen volgden in 2016. Sindsdien varieert de prijstoename voor de verschillende categorieën van 1 tot 3,5%.

Graf_BE_NL_Q1-2017.png

(gemiddelde prijs in euro – eerste trimester van elk jaar)

Vlaams Gewest

Een gewoon woonhuis in het Vlaams Gewest kostte in het eerste trimester van 2018 gemiddeld 240.319 euro. Een villa kostte gemiddeld 384.952 euro en een appartement 232.564 euro. De grootste prijsstijging is voor de gewone woonhuizen met 2,7%.

VLAAMS GEWEST 2016 2017 2018 evolutie % evolutie %
(Q1) (Q1) (Q1) 2017/2016 Q1 2018/2017 Q1
gewone woonhuizen 224.101 233.939 240.319 +4,4% +2,7%
villa's, bungalows, landhuizen 372.466 382.972 384.952 +2,8% +0,5%
appartementen, flats, studio's 229.426 229.032 232.564 -0,2% +1,5%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

De goedkoopste provincie was Limburg, met gemiddeld 203.739 euro voor een gewoon woonhuis. In de provincie Vlaams-Brabant waren de woonhuizen het duurst (273.030 euro).

De goedkoopste gemeente was Gingelom, waar voor een gewoon woonhuis gemiddeld 135.733 euro betaald werd. Het duurst was de gemeente Wezembeek-Oppem, met gemiddeld 414.063 euro (zie bijlage).

Graf_BXL_NL_Q1-2017.png

(gemiddelde prijs in euro – eerste trimester van elk jaar)

Waals Gewest

In het Waals Gewest werd in het eerste trimester van 2018 gemiddeld 164.583 euro betaald voor een gewoon woonhuis, 289.618 euro voor een villa en 172.186 euro voor een appartement. Zowel woonhuizen (+3,2%) als villa’s (+2,2%) werden duurder, appartementen werden gemiddeld gezien goedkoper met 4,2%.

WAALS GEWEST 2016 2017 2018 evolutie % evolutie %
(Q1) (Q1) (Q1) 2017/2016 Q1 2018/2017 Q1
gewone woonhuizen 151.522 159.439 164.583 +5,2% +3,2%
villa's, bungalows, landhuizen 268.652 283.439 289.618 +5,5% +2,2%
appartementen, flats, studio's 171.682 179.748 172.186 +4,7% -4,2%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

De provincie Henegouwen is het goedkoopst met gemiddeld 135.818 euro voor een woonhuis, tegenover gemiddeld 284.782 euro in Waals-Brabant als duurste provincie.

Gedinne was de goedkoopste gemeente, met gemiddeld 86.800 euro voor een woonhuis. Lasne was de duurste gemeente (576.154 euro) (zie bijlage).

Graf_WAL_NL_Q1-2017.png

(gemiddelde prijs in euro – eerste trimester van elk jaar)

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gemiddeld gezien de duurste regio: in het eerste kwartaal van 2018 kostte een gewoon woonhuis gemiddeld 442.726 euro, een villa 1.122.510 euro en een appartement 250.137 euro. Zowel de gewone woonhuizen (+12%) als de villa’s (+12,9%) namen fors toe in prijs. Ook appartementen kenden een hoge prijstoename (+5,9%).

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016 2017 2018 evolutie % evolutie %
(Q1) (Q1) (Q1) 2017/2016 Q1 2018/2017 Q1
gewone woonhuizen 402.381 395.208 442.726 -1,8% +12,0%
villa's, bungalows, landhuizen 977.229 994.677 1.122.510 +1,8% +12,9%
appartementen, flats, studio's 231.136 236.125 250.137 +2,2% +5,9%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Sint-Jans-Molenbeek was het goedkoopst, met gemiddeld 258.031 euro voor een gewoon woonhuis. Het duurst was Elsene, met gemiddeld 714.592 euro (zie bijlage).

Graf_BXL_NL_Q1-2017.png

(gemiddelde prijs in euro – eerste trimester van elk jaar)

Bijlagen

Overzichtstabel

De onderstaande tabel geeft de gemiddelde prijzen voor het eerste trimester van de laatste beschikbare jaren weer

Gemiddelde verkoopprijzen
(euro per verkochte woning)
2014
(Q1)
2015
(Q1)
2016
(Q1)
2017
(Q1)
2018
(Q1)
BELGIE gewone woonhuizen 195.725 193.476 206.893 213.672 221.061
villa's, bungalows, landhuizen 326.510 332.782 346.257 358.293 362.913
appartementen, flats, studio's 210.659 220.509 220.918 223.448 226.901
VLAAMS GEWEST gewone woonhuizen 210.701 211.277 224.101 233.939 240.319
villa's, bungalows, landhuizen 349.729 367.269 372.466 382.972 384.952
appartementen, flats, studio's 217.258 233.064 229.426 229.032 232.564
WAALS GEWEST gewone woonhuizen 148.302 147.456 151.522 159.439 164.583
villa's, bungalows, landhuizen 261.824 262.615 268.652 283.439 289.618
appartementen, flats, studio's 165.565 170.183 171.682 179.748 172.186
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST gewone woonhuizen 352.327 375.657 402.381 395.208 442.726
villa's, bungalows, landhuizen 862.440 1.095.500 977.229 994.677 1.122.510
appartementen, flats, studio's 223.560 219.334 231.136 236.125 250.137
PROVINCIE ANTWERPEN gewone woonhuizen 225.969 227.143 245.954 250.636 260.585
villa's, bungalows, landhuizen 370.210 381.365 402.311 392.153 400.646
appartementen, flats, studio's 200.216 211.301 214.397 211.312 206.418
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT gewone woonhuizen 242.762 248.620 254.471 269.400 273.030
villa's, bungalows, landhuizen 391.218 415.276 397.607 408.006 413.745
appartementen, flats, studio's 224.251 238.323 229.888 227.970 232.397
PROVINCIE WAALS-BRABANT gewone woonhuizen 242.502 258.385 263.965 271.043 284.782
villa's, bungalows, landhuizen 403.465 386.265 400.894 414.646 427.646
appartementen, flats, studio's 228.767 248.145 228.117 250.752 242.806
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN gewone woonhuizen 189.806 191.258 199.176 210.644 218.431
villa's, bungalows, landhuizen 367.008 372.230 405.042 458.613 426.269
appartementen, flats, studio's 242.833 259.209 264.889 257.986 270.056
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN gewone woonhuizen 200.647 197.206 213.972 228.352 232.714
villa's, bungalows, landhuizen 337.905 355.203 362.335 373.813 378.018
appartementen, flats, studio's 219.251 239.061 223.073 233.946 239.368
PROVINCIE HENEGOUWEN gewone woonhuizen 124.912 123.625 128.264 130.612 135.818
villa's, bungalows, landhuizen 216.384 238.544 235.433 239.801 247.941
appartementen, flats, studio's 138.305 142.137 146.440 148.499 148.697
PROVINCIE LUIK gewone woonhuizen 148.929 146.977 150.965 169.818 172.655
villa's, bungalows, landhuizen 234.169 218.580 230.585 248.533 252.710
appartementen, flats, studio's 150.991 149.461 171.760 169.768 159.741
PROVINCIE LIMBURG gewone woonhuizen 180.889 182.930 184.987 197.025 203.739
villa's, bungalows, landhuizen 255.633 277.564 263.059 274.580 286.541
appartementen, flats, studio's 203.453 209.092 196.116 198.995 208.896
PROVINCIE LUXEMBURG gewone woonhuizen 156.687 157.164 171.908 163.735 172.435
villa's, bungalows, landhuizen 230.254 259.892 247.587 241.936 260.181
appartementen, flats, studio's 143.565 172.238 163.051 158.172 145.685
PROVINCIE NAMEN gewone woonhuizen 163.929 165.957 166.881 168.530 176.063
villa's, bungalows, landhuizen 212.756 211.859 228.098 242.555 247.952
appartementen, flats, studio's 184.552 169.618 184.352 189.555 171.131

Goedkoopste en duurste provincies in het eerste kwartaal 2018

De onderstaande tabel geeft per gewest de duurste en goedkoopste provincies weer.

Gemiddelde verkoopprijzen
(euro per verkochte woning)
duurste provincie goedkoopste provincie
VLAAMS GEWEST gewone woonhuizen VLAAMS-BRABANT
273.030
LIMBURG
203.739
villa's, bungalows, landhuizen WEST-VLAANDEREN
426.269
LIMBURG
248.541
appartementen, flats, studio's WEST-VLAANDEREN
270.056
ANTWERPEN
206.418
 
WAALS GEWEST gewone woonhuizen WAALS-BRABANT
284.782
HENEGOUWEN
135.818
villa's, bungalows, landhuizen WAALS-BRABANT
427.646
HENEGOUWEN
247.941
appartementen, flats, studio's WAALS-BRABANT
242.806
LUXEMBURG
145.685

Woonhuizen: duurste en goedkoopste gemeenten in het eerste kwartaal 2018

Hieronder staan de duurste en goedkoopste gemeenten in België en de gewesten gerangschikt op basis van de gemiddelde prijzen van gewone woonhuizen.

België

duurste gemeenten gemiddelde prijs goedkoopste gemeenten gemiddelde prijs
1 ELSENE (49) 714.592 1 GEDINNE (10) 86.800
2 LASNE (13) 576.154 2 MOMIGNIES (10) 90.200
3 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (39) 574.051 3 COLFONTAINE (72) 95.351
4 SINT-PIETERS-WOLUWE (38) 554.434 4 FARCIENNES (25) 95.780
5 UKKEL (57) 534.720 5 DOUR (42) 96.698
6 ETTERBEEK (31) 526.935 6 BOUSSU (54) 98.941
7 VORST (25) 448.596 7 FRAMERIES (52) 99.171
8 SINT-GILLIS (25) 443.940 8 BOUILLON (11) 106.000
9 OUDERGEM (34) 436.103 9 VIROINVAL (13) 108.069
10 BRUSSEL (73) 435.315 10 CHARLEROI (428) 111.879
11 CHAUMONT-GISTOUX (10) 414.145 11 QUAREGNON (38) 113.284
12 WEZEMBEEK-OPPEM (16) 414.063 12 COUVIN (22) 118.114
13 WATERMAAL-BOSVOORDE (20) 404.844 13 FONTAINE-L'EVEQUE (35) 118.987
14 EVERE (14) 396.429 14 QUEVY (12) 120.625
15 KRAAINEM (18) 394.238 15 ROCHEFORT (23) 121.543
16 TERVUREN (21) 391.500 16 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (35) 123.854
17 SCHAARBEEK (80) 387.979 17 ERQUELINNES (30) 123.867
18 BRECHT (29) 383.379 18 CHIMAY (12) 124.208
19 KNOKKE-HEIST (36) 370.398 19 RUMES (13) 125.885
20 BOECHOUT (16) 364.125 20 FLEURUS (49) 126.018

Vlaams Gewest

duurste gemeenten gemiddelde prijs goedkoopste gemeenten gemiddelde prijs
1 WEZEMBEEK-OPPEM (16) 414.063 1 GINGELOM (15) 135.733
2 KRAAINEM (18) 394.238 2 HEUVELLAND (16) 144.688
3 TERVUREN (21) 391.500 3 RONSE (77) 148.395
4 BRECHT (29) 383.379 4 AVELGEM (20) 148.625
5 KNOKKE-HEIST (36) 370.398 5 HEERS (15) 156.033
6 BOECHOUT (16) 364.125 6 MENEN (89) 157.858
7 OVERIJSE (24) 352.535 7 LEOPOLDSBURG (21) 163.995
8 HOEILAART (14) 348.993 8 WERVIK (47) 165.279
9 MEISE (25) 343.440 9 GERAARDSBERGEN (82) 165.465
10 BRASSCHAAT (57) 339.254 10 POPERINGE (29) 167.616
11 SCHILDE (11) 334.932 11 ZONNEBEKE (28) 169.190
12 HOVE (10) 332.000 12 ZOUTLEEUW (14) 169.714
13 LUBBEEK (14) 324.857 13 LANDEN (37) 170.443
14 LEUVEN (165) 321.167 14 DIKSMUIDE (41) 172.469
15 MORTSEL (50) 317.847 15 LINTER (10) 174.700
16 EDEGEM (31) 316.624 16 NIEUWERKERKEN (12) 177.125
17 OUD-HEVERLEE (10) 313.600 17 ZELZATE (33) 177.379
18 ZOERSEL (11) 311.818 18 MEULEBEKE (17) 177.706
19 HERENT (22) 309.153 19 SINT-LAUREINS (12) 179.165
20 HAACHT (21) 307.560 20 RIEMST (35) 181.618

Waals Gewest

duurste gemeenten gemiddelde prijs goedkoopste gemeenten gemiddelde prijs
1 LASNE (13) 576.154 1 GEDINNE (10) 86.800
2 CHAUMONT-GISTOUX (10) 414.145 2 MOMIGNIES (10) 90.200
3 RIXENSART (12) 343.500 3 COLFONTAINE (72) 95.351
4 TERHULPEN (11) 334.000 4 FARCIENNES (25) 95.780
5 EGHEZEE (18) 321.111 5 DOUR (42) 96.698
6 WATERLOO (25) 319.826 6 BOUSSU (54) 98.941
7 FERRIERES (11) 312.868 7 FRAMERIES (52) 99.171
8 EIGENBRAKEL (53) 311.672 8 BOUILLON (11) 106.000
9 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (23) 298.674 9 VIROINVAL (13) 108.069
10 MESSANCY (10) 296.800 10 CHARLEROI (428) 111.879
11 AARLEN (39) 276.091 11 QUAREGNON (38) 113.284
12 GENEPIEN (18) 276.000 12 COUVIN (22) 118.114
13 WAVER (33) 273.583 13 FONTAINE-L'EVEQUE (35) 118.987
14 GRAVEN (16) 272.188 14 QUEVY (12) 120.625
15 NIJVEL (24) 270.313 15 ROCHEFORT (23) 121.543
16 JALHAY (10) 269.950 16 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (35) 123.854
17 WEISMES (13) 259.846 17 ERQUELINNES (30) 123.867
18 VILLERS-LA-VILLE (15) 257.267 18 CHIMAY (12) 124.208
19 SENEFFE (16) 255.563 19 RUMES (13) 125.885
20 SPRIMONT (21) 239.932 20 FLEURUS (49) 126.018

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

duurste gemeenten gemiddelde prijs goedkoopste gemeenten gemiddelde prijs
1 ELSENE (49) 714.592 1 SINT-JANS-MOLENBEEK (32) 258.031
2 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (39) 574.051 2 KOEKELBERG (11) 285.636
3 SINT-PIETERS-WOLUWE (38) 554.434 3 ANDERLECHT (74) 300.291
4 UKKEL (57) 534.720 4 GANSHOREN (15) 324.633
5 ETTERBEEK (31) 526.935 5 SINT-AGATHA-BERCHEM (25) 343.560