Gemeentelijk afval 2016

Leefmilieu
Gemeentelijk afval 2016

Na een jarenlange dalende trend is er in 2016 terug een lichte stijging in de productie van gemeentelijk afval per inwoner. De productie per inwoner bedraagt nu 422 kg/inwoner. Bij de verwerking is een lichte stijging te merken bij de verbranding en compostering van afval. Van 184 tot 189 kg/inwoner voor verbranding, en van 80 tot 85 kg/inwoner voor compostering.