Geharmoniseerde consumptieprijsindex - maart 2018

Consumptieprijzen
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - maart 2018
  • De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in maart, net zoals in februari 1,5%.
  • De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in maart 1,7% ten opzichte van 1,6% in februari.
  • De subindices met de grootste positieve impact op de inflatie zijn tabak en zuivelproducten.
  • De subindices die deze maand de grootste negatieve impact hebben op de inflatie zijn elektriciteit, groenten, culturele diensten en kleding.
  • De geharmoniseerde consumptieprijsindex van maart voor de EU-landen wordt op 18 april gepubliceerd door Eurostat.

hicp2018-03a_nl.png

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in maart 1,5% zoals in februari. De inflatie volgens de geharmoniseerde consumptieprijsindex met constante belastingvoet (HICP-CT) bedraagt in maart 1,4% en blijft daarmee ook ongewijzigd ten opzichte van februari. Het verschil in inflatie tussen de HICP en HICP-CT is grotendeels te wijten aan de accijnswijzigingen op motorbrandstoffen en tabak. Met deze prijsstijgingen wordt geen rekening gehouden in de HICP-CT.

Inflatie en impact op inflatie voor de 12 hoofdgroepen

Op basis van de opsplitsing in de 12 hoofdgroepen wordt de hoogste inflatie in maart gemeten voor “alcoholhoudende dranken en tabak” (5,0%). De laagste inflatie wordt opgemeten voor de groep “communicatie” (-0,1%).

De hoofdgroep die in maart de grootste positieve impact heeft op de inflatie is “alcoholhoudende dranken en tabak” met 0,2 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door de groepen “kleding en schoeisel”, “huisvesting, water en energie”, “stoffering en huishoudelijke apparaten”, “communicatie” en “recreatie en cultuur” telkens met -0,1 procentpunt.

Inflatie en impact op inflatie voor globale HICP en 12 hoofdgroepen

Productgroep Gewicht (‰) Inflatie op jaarbasis (%) Impact op inflatie (%-punt)
HICP HICP-CT
jan/2018 feb/2018 mrt/2018 mrt/2018 jan/2018 feb/2018 mrt/2018
0 Totaal bestedingen 1.000,0 1,8 1,5 1,5 1,4      
1 Voeding en alcoholvrije dranken 164,1 2,0 1,4 1,7 1,5 0,1 0,0 0,0
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 48,8 4,0 4,8 5,0 1,7 0,1 0,2 0,2
3 Kleding en schoeisel 54,3 0,9 0,3 0,2 0,2 0,0 -0,1 -0,1
4 Huisvesting, water en energie 165,9 1,8 1,3 0,9 1,9 0,0 0,0 -0,1
5 Stoffering en huishoudelijke apparaten 74,8 0,8 0,4 0,5 0,5 -0,1 -0,1 -0,1
6 Gezondheid 77,2 2,7 2,3 2,3 2,3 0,1 0,1 0,1
7 Vervoer 122,2 2,0 1,9 1,8 1,4 0,0 0,1 0,0
8 Communicatie 32,0 0,4 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1
9 Recreatie en cultuur 90,7 -1,2 -0,4 0,4 0,4 -0,3 -0,2 -0,1
10 Onderwijs 5,1 1,7 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0
11 Hotels, cafés en restaurants 79,6 3,0 3,0 2,6 2,6 0,1 0,1 0,1
12 Diverse goederen en diensten 85,3 1,6 1,7 1,6 1,7 0,0 0,0 0,0

Inflatie volgens specifieke aggregaten

De globale HICP kan opgesplitst worden in vijf specifieke aggregaten die samen de totale bestedingen vormen.

  • Voor de energiedragers daalt de inflatie. Ze bedraagt in maart 1,0% ten opzichte van 1,6% in februari en 2,6% in januari. Ten opzichte van de voorgaande maand daalden de prijzen gemiddeld met 0,6%. De gemiddelde inflatie van dit aggregaat voor de laatste twaalf maanden bedraagt 5,9%.
  • De inflatie voor de bewerkte levensmiddelen bedraagt in maart 3,7% ten opzichte van 3,5% in februari en januari. Ten opzichte van februari stegen de prijzen gemiddeld met 0,5%.
  • De inflatie voor de niet-bewerkte levensmiddelen (fruit, groenten, vlees en vis) bedraagt in maart 0,3% ten opzichte van -0,2% voorgaande maand. Ten opzichte van februari stegen de prijzen gemiddeld met 1,2%. De gemiddelde inflatie van dit aggregaat voor de laatste twaalf maanden bedraagt -0,4%.
  • De inflatie voor niet-energetische industriële goederen bedraagt in maart 0,8%, ze blijft hiermee stabiel ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van februari bleven de prijzen gemiddeld ongewijzigd.
  • Voor de diensten stijgt de inflatie in maart licht tot 1,6% ten opzichte van 1,5% in februari. Ten opzichte van februari daalden de prijzen gemiddeld met 0,2%.

De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in maart 1,7%, hiermee stijgt ze licht ten opzichte van de 1,6% inflatie die gemeten werd in februari. Ten opzichte van vorige maand bleven de prijzen van dit subaggregaat gemiddeld ongewijzigd.

Inflatie volgens specifieke aggregaten

Specifieke aggregaten Gewicht (‰) Inflatie op jaarbasis (%) 12 maandelijks gemiddelde (%) Maandelijkse wijziging
jan/2018 feb/2018 mrt/2018 mrt/2018 mrt/2018
Totaal bestedingen 1.000,0 1,8 1,5 1,5 1,9 0,0
Energiedragers 99,5 2,6 1,6 1,0 5,9 -0,6
Bewerkte levensmiddelen 134,6 3,5 3,5 3,7 2,7 0,5
Niet-bewerkte levensmiddelen 78,3 0,7 -0,2 0,3 -0,4 1,2
Niet-energetische industriële goederen 272,2 1,3 0,8 0,8 0,9 0,0
Diensten 415,4 1,5 1,5 1,6 1,8 -0,2
HICP zonder energie en onbewerkte levensmiddelen (kerninflatie) 822,2 1,7 1,6 1,7 1,7 0,0

Impact van subindices op de inflatie

De grootste positieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door tabak met een impact van 0,17 procentpunt. Melk, kaas en eieren hebben een impact van 0,10 procentpunt.

 

Subindices met de grootste positieve impact op de inflatie

Sub-index Gewicht (‰) Impact op inflatie (%-punt)
2018 mrt/2018
02.2.0 Tabak 29,3 0,17
01.1.4 Melk, kaas en eieren 20,0 0,10

De negatieve impact op de inflatie was het grootst voor elektriciteit met een impact van -0,12 procentpunt. Groenten hebben een impact van -0,11 procentpunt. Culturele diensten hebben een impact van -0,08 procentpunt. Kleding heeft tot slot een impact van -0,07 procentpunt.

 

Subindices met de grootste negatieve impact op de inflatie

Sub-index Gewicht (‰) Impact op inflatie (%-punt)
2018 mrt/2018
04.5.1 Elektriciteit 32,4 -0,12
01.1.7 Groenten 15,8 -0,11
09.4.2 Culturele diensten 15,3 -0,08
03.1.2 Kleding 42,4 -0,07

Vergelijking van België met de buurlanden

Aangezien de HICP voor onze buurlanden pas later wordt bekend gemaakt, kan er slechts een vergelijking gemaakt worden voor de maand februari.

In februari bedroeg de inflatie in België 1,5%. Ze daalde daarmee ten opzichte van de 1,8% in januari. Nederland tekende een inflatie op van 1,3% in februari; ze daalde daarmee ten opzichte van de 1,5% in januari. In Frankrijk bedroeg de inflatie in februari 1,3%, ze daalde daarmee ook ten opzichte van de 1,5% in januari. In Duitsland bedroeg de inflatie in februari 1,2%, ze daalde daarmee ten opzichte van de 1,4% in januari.

hicp2018-03b_nl.png

De inflatie op basis van de HICP-CT bedroeg in België in februari 1,4%, ze daalde daarmee ten opzichte van de 1,7% in januari. In Duitsland daalde deze inflatie ook, ze bedroeg in februari 1,2% ten opzichte van 1,4% in januari. In Frankrijk daalde deze inflatie naar 0,9% in februari, in januari bedroeg ze 1,1%. In Nederland bedroeg deze inflatie in februari 1,0%, ze daalde daarmee ten opzichte van de 1,3% in januari.

hicp2018-03c_nl.png