Geharmoniseerde consumptieprijsindex – januari 2018

Consumptieprijzen
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – januari 2018
  • De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in januari 1,8% ten opzichte van 2,1% in december.
  • De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in januari 1,7% ten opzichte van 1,8% in december.
  • De subindices met de grootste positieve impact op de inflatie zijn tabak, zuivelproducten, huisbrandolie, gas en accommodatie.
  • De subindices die deze maand de grootste negatieve impact hebben op de inflatie zijn pakketreizen, elektriciteit, groenten en culturele diensten.
  • De geharmoniseerde consumptieprijsindex van januari voor de EU-landen wordt op 23 februari gepubliceerd door Eurostat.

hicp2018-01a_nl.png

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in januari 1,8% ten opzichte van 2,1% in december. De inflatie volgens de geharmoniseerde consumptieprijsindex met constante belastingvoet (HICP-CT) bedraagt in januari 1,7% ten opzichte van 1,9% in december. Het verschil in inflatie tussen de HICP en HICP-CT is grotendeels te wijten aan de accijnswijzigingen op motorbrandstoffen en tabak. Met deze prijsstijgingen wordt geen rekening gehouden in de HICP-CT.

Inflatie en impact op inflatie voor de 12 hoofdgroepen

Op basis van de opsplitsing in de 12 hoofdgroepen wordt de hoogste inflatie in januari gemeten voor “alcoholhoudende dranken en tabak” (4,0%). De laagste inflatie wordt opgemeten voor de groepen “recreatie en cultuur” (-1,2%).

De hoofdgroepen die in januari de grootste positieve impact hebben op de inflatie zijn “voeding en alcoholvrije dranken”, “alcoholhoudende dranken en tabak”, “gezondheid” en “hotels, cafés en restaurants” telkens met 0,1 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door “recreatie en cultuur” met -0,3 procentpunt.

Inflatie en impact op inflatie voor globale HICP en 12 hoofdgroepen

Productgroep Gewicht (‰) Inflatie op jaarbasis (%) Impact op inflatie (%-punt)
HICP HICP-CT
nov/2017 dec/2017 jan/2018 jan/2018 nov/2017 dec/2017 jan/2018
0 Totaal bestedingen 1.000,0 2,1 2,1 1,8 1,7      
1 Voeding en alcoholvrije dranken 164,1 1,1 1,7 2,0 1,9 -0,2 -0,1 0,1
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 48,8 3,4 4,3 4,0 1,8 0,1 0,1 0,1
3 Kleding en schoeisel 54,3 0,5 0,3 0,9 0,9 -0,1 -0,1 0,0
4 Huisvesting, water en energie 165,9 4,3 3,2 1,8 2,8 0,4 0,2 0,0
5 Stoffering en huishoudelijke app. 74,8 0,3 0,7 0,8 0,8 -0,1 -0,1 -0,1
6 Gezondheid 77,2 2,0 2,1 2,7 2,7 0,0 0,0 0,1
7 Vervoer 122,2 3,6 2,5 2,0 1,5 0,2 0,1 0,0
8 Communicatie 32,0 0,7 0,7 0,4 0,4 0,0 0,0 -0,1
9 Recreatie en cultuur 90,7 0,3 0,5 -1,2 -1,2 -0,2 -0,2 -0,3
10 Onderwijs 5,1 1,7 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0
11 Hotels, cafés en restaurants 79,6 2,4 3,6 3,0 3,0 0,0 0,1 0,1
12 Diverse goederen en diensten 85,3 1,9 1,8 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0

Inflatie volgens specifieke aggregaten

De globale HICP kan opgesplitst worden in vijf specifieke aggregaten die samen de totale bestedingen vormen.

  • Voor de energiedragers daalt de inflatie. Ze bedraagt in januari 2,6% ten opzichte van 5,6% in december en 9,2% in november. Ten opzichte van de voorgaande maand stegen de prijzen gemiddeld met 0,4%. De gemiddelde inflatie van dit aggregaat voor de laatste twaalf maanden bedraagt 8,8%.
  • De inflatie voor de bewerkte levensmiddelen bedraagt in januari 3,5% ten opzichte van 3,2% in december en 2,6% in november. Ten opzichte van december stegen de prijzen gemiddeld met 1,0%.
  • De inflatie voor de niet-bewerkte levensmiddelen (fruit, groenten, vlees en vis) bedraagt in januari 0,7% ten opzichte van 0,8% voorgaande maand. Ten opzichte van december stegen de prijzen gemiddeld met 0,3%. De gemiddelde inflatie van dit aggregaat voor de laatste twaalf maanden bedraagt -0,1%.
  • De inflatie voor niet-energetische industriële goederen bedraagt in januari 1,3%, ze stijgt hiermee ten opzichte van de 0,9% inflatie voorgaande maand. Ten opzichte van december daalden de prijzen gemiddeld met 4,5% als gevolg van de solden.
  • Voor de diensten daalt de inflatie in januari tot 1,5% ten opzichte van 1,9% in december. Ten opzichte van december daalden de prijzen gemiddeld met 0,4%.

De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in januari 1,7%, hiermee daalt ze licht ten opzichte van de 1,8% inflatie die gemeten werd in december. Ten opzichte van vorige maand daalden de prijzen van dit subaggregaat gemiddeld met 1,5%.

Inflatie volgens specifieke aggregaten

Specifieke aggregaten Gewicht (‰) Inflatie op jaarbasis (%) 12 maandelijks gemiddelde (%) Maandelijkse wijziging
nov/2017 dec/2017 jan/2018 jan/2018 jan/2018
Totaal bestedingen 1.000,0 2,1 2,1 1,8 2,1 -1,2
Energiedragers 99,5 9,2 5,6 2,6 8,8 0,4
Bewerkte levensmiddelen 134,6 2,6 3,2 3,5 2,3 1,0
Niet-bewerkte levensmiddelen 78,3 -0,1 0,8 0,7 -0,1 0,3
Niet-energetische industriële goederen 272,2 0,7 0,9 1,3 0,9 -4,5
Diensten 415,4 1,7 1,9 1,5 1,9 -0,4
HICP zonder energie en onbewerkte levensmiddelen (kerninflatie) 822,2 1,5 1,8 1,7 1,6 -1,5

Impact van subindices op de inflatie

De grootste positieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door tabak met een impact van 0,11 procentpunt. Melk, kaas en eieren hebben een impact van 0,08 procentpunt. Huisbrandolie, gas en accommodatie hebben telkens een impact van 0,07 procentpunt.

Subindices met de grootste positieve impact op de inflatie

Sub-index Gewicht (‰) Impact op inflatie (%-punt)
2018 jan/2018
02.2.0 Tabak 29,3 0,11
01.1.4 Melk, kaas en eieren 20,0 0,08
04.5.3 Huisbrandolie 16,5 0,07
04.5.2 Gas 16,3 0,07
11.2.0 Accommodatie 8,5 0,07

De negatieve impact op de inflatie was het grootst voor pakketreizen met een impact van -0,12 procentpunt. Elektriciteit heeft een impact van -0,11 procentpunt. Groenten hebben een impact van -0,10 procentpunt. Culturele diensten hebben tot slot een impact van -0,08 procentpunt.

Subindices met de grootste negatieve impact op de inflatie

Sub-index Gewicht (‰) Impact op inflatie (%-punt)
2018 jan/2018
09.6.0 Pakketreizen 15,6 -0,12
04.5.1 Elektriciteit 32,4 -0,11
01.1.7 Groenten 15,8 -0,10
09.4.2 Culturele diensten 15,3 -0,08

Vergelijking van België met de buurlanden

Aangezien de HICP voor onze buurlanden pas later wordt bekend gemaakt, kan er slechts een vergelijking gemaakt worden voor de maand december.

In december bedroeg de inflatie in België 2,1%. Ze bleef daarmee stabiel ten opzichte van november. Nederland tekende een inflatie op van 1,2% in december; ze daalde daarmee ten opzichte van de 1,5% in november. In Frankrijk bedroeg de inflatie in december 1,2%, ze bleef daarmee stabiel ten opzichte van november. In Duitsland bedroeg de inflatie in december 1,6%, ze daalde daarmee ten opzichte van de 1,8% in november.

hicp2018-01b_nl.png

De inflatie op basis van de HICP-CT bedroeg in België in december 1,9%, ze bleef daarmee ook stabiel ten opzichte van november. In Duitsland daalde deze inflatie, ze bedroeg in december 1,6% ten opzichte van 1,8% in november. In Frankrijk daalde deze inflatie licht naar 1,0% in december, in november bedroeg ze 1,1%. In Nederland bedroeg deze inflatie in december 1,2%, ze daalde daarmee ten opzichte van de 1,5% in november.

hicp2018-01c_nl_0.png