Februari 2018: 846 faillissementen

Ondernemingen
Februari 2018: 846 faillissementen

Gedurende de maand februari 2018 gingen in België in totaal 846 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in februari bedraagt 1.535; 817 voltijdse werknemers,       388 deeltijdse werknemers en 330 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.584, een stijging van 9,2% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 20,1%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 16,3%; in de handel was er een stijging met 10,5% en in de horeca waren er 6,5% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 5,2%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 4,8% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 7,2% en Brussel kent een stijging van 41,7%.

  2017 2018
FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB
TOTAAL
Totaal 802 930 736 965 1.017 508 376 987 1.153 881 807 910 846 (100,0%)
ACTIVITEIT
Landbouw en visserij 5 4 5 1 4 3 1 7 4 5 4 7 5
(0,6%)
Industrie, energie 35 39 33 42 46 23 26 38 57 51 26 46 39 (4,6%)
Bouwnijverheid 142 171 118 156 179 100 71 155 192 162 168 185 170 (20,1%)
Handel 217 242 184 246 241 125 100 261 262 240 219 207 217 (25,7%)
Horeca 173 220 172 222 206 105 67 216 255 179 153 181 174 (20,6%)
Transport, andere diensten 230 254 224 298 341 152 111 310 383 244 237 284 241 (28,5%)
GEWEST
Vlaanderen 392 483 357 405 455 268 190 454 506 419 305 400 379 (44,8%)
Wallonië 238 254 214 237 268 144 115 269 268 222 206 265 193 (22,8%)
Brussel 172 193 165 323 294 96 71 264 379 240 296 245 274 (32,4%)
JURIDISCHE VORM
Zelfstandigen 176 182 132 167 167 114 75 153 203 151 145 168 154 (18,2%)
N.V. 122 153 122 135 140 74 54 158 169 138 122 129 124 (14,7%)
B.V.B.A. 480 565 464 627 672 303 239 656 747 563 499 581 536 (63,4%)
C.V. 21 27 18 34 36 16 8 18 30 26 40 30 31 (3,7%)
Andere 3 3 0 2 2 1 0 2 4 3 1 2 1 (0,1%)