Enquête over bepaalde soorten fruitbomen 2017

Landbouw & Visserij
Enquête over bepaalde soorten fruitbomen 2017

Statbel, het Belgische statistiekbureau, organiseert om de vijf jaar een enquête naar het productiepotentieel van de appelaars en perelaars. Deze enquête had plaats in oktober, met als referentie de toestand op 1 oktober 2017.

De enquête werd voor telers uit het Waals Gewest gecombineerd met de tuinbouwenquête. Voor de Vlaamse telers werd een aparte enquête gehouden. Na telefonische en schriftelijke rappels werd een antwoordpercentage van 90.5% bereikt.


 

Minder graangewassen en nijverheidsgewassen in 2018

De oppervlakte cultuurgrond in België neemt toe met 21.806 ha of met 1,64%. Dat blijkt uit de voorlopige landbouwresultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de stijging van de oppervlakte groenvoedergewassen (+13.744 ha) en blijvend grasland (+ 8.513 ha).

Lees meer...