Een kwart van de loontrekkenden werkt deeltijds

Werk & Opleiding
Een kwart van de loontrekkenden werkt deeltijds

In 2020 werkte 26,8% van de loontrekkenden deeltijds. Dat is een lichte daling met een half procentpunt ten opzichte van 2019.

Van de loontrekkende vrouwen werkte 42,5% deeltijds en van de loontrekkende mannen 11,8%.

4/5de werken is het populairste deeltijdse regime bij zowel vrouwen als mannen.

Voor loontrekkende vrouwen zijn de belangrijkste redenen om deeltijds te werken ‘zorg voor kinderen of afhankelijke personen’ (24%), gevolgd door ‘andere persoonlijke of familiale redenen’ (20,2%) en ‘de gewenste job wordt enkel deeltijds aangeboden’ (17,2%). Bij hun mannelijke tegenhangers zijn dit de voornaamste redenen: ‘de gewenste job wordt enkel deeltijds aangeboden’ (21%)’, ‘andere redenen’ (14,1%) en ‘andere persoonlijke of familiale redenen’ (11,3%).