Eén Belgische onderneming op vijf analyseert big data

Ondernemingen
Eén Belgische onderneming op vijf analyseert big data

E-commerce, cloud computing, big data en 3D-printing

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de resultaten van de enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij Belgische ondernemingen in [1][2]2018. De belangrijkste resultaten:

  • Bijna alle ondernemingen hebben een internetverbinding via een vaste of mobiele breedbandverbinding.
  • Het aantal ondernemingen dat bestellingen krijgt via internet of apps, is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.
  • Het aandeel van de online bestellingen van particulieren in de omzetcijfers stijgt licht van 2,3% in 2017 naar 3,2% in 2018.
  • Drie op de tien bedrijven betalen om reclame te maken op het internet.
  • Vier op de tien ondernemingen koopt cloudcomputingdiensten [3].
  • Eén onderneming op vijf analyseert big data [4].
  • 6% van de ondernemingen gebruikt 3D-printing.

Ecommercenl.2018.png

Het percentage ondernemingen dat bestellingen heeft ontvangen via een website of een app tijdens het jaar voorafgaand aan de enquête bedraagt 24,9%, namelijk een stijging met 4 procentpunt in vergelijking met het jaar ervoor. Het percentage in de omzet door die bestellingen steeg van 12,6% in 2017 naar 15,5% in 2018. Daarvan komt 12,3% van de bestellingen (in 2017 10,4%) van andere ondernemingen of publieke instellingen en 3,2% van particulieren (2,3% in 2017).

Bijna alle ondernemingen hebben een internetverbinding via een vaste of mobiele breedbandverbinding (97,3%). Dat aandeel loopt op tot 99,6% voor ondernemingen met minstens 250 mensen. Drie op de tien bedrijven betalen om reclame te maken op het internet (30,2%). 9,8% gebruikt methodes die gebaseerd zijn op het volgen van de activiteiten van internetgebruikers uit het verleden of hun profiel voor gerichte reclame.

In België koopt 40,2% van de ondernemingen cloudcomputingdiensten, waarvan meer dan de helft (24,8%) wordt geleverd door IT-servers die uitsluitend door de onderneming gebruikt worden. Het zijn voornamelijk ondernemingen van minder dan 250 personen (78,6%) die cloudcomputingdiensten kopen, wat een stijging van 3 procentpunt is in vergelijking met het voorgaande jaar.

Eén onderneming op vijf analyseert big data. 8,9% van de ondernemingen analyseert big data die gegenereerd worden door sociale media, 8,7% analyseert de geolocatiegegevens van mobiele apparaten en 7,5% analyseert hun eigen big data die afkomstig zijn van slimme of verbonden apparaten of van bedrijfssensoren.

Bijna 6% van de ondernemingen maakt gebruik van 3D-printing, waarvan twee met hun eigen printers. Voor ondernemingen met minstens 250 werknemers is dit 15%, waarvan tien met hun eigen printers.

2018 10 tot 49 werknemers (kleine ondernemingen) 50 tot 249 werknemers (middelgrote ondernemingen) 250 werknemers en meer (grote ondernemingen) Totaal - 10 werknemers en meer
Breedbandverbinding 96,9% 99,0% 99,6% 97,3%
Cloud computing 36,3% 54,5% 78,6% 40,2%
Betaalt om reclame te maken 29,0% 32,5% 51,2% 30,2%
E-commerce 23,1% 31,1% 45,1% 24,9%
Analyseert big data 16,9% 33,3% 54,6% 20,5%
3D-printing 5,0% 7,5% 14,7% 5,7%


[1] Ondernemingen van ten minste 10 personen.

[2] Enquête georganiseerd op Europees niveau op basis van verordeningen (EG) 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 en (EG) 1006/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009.

[3] Cloud computing verwijst naar informaticadiensten op internet voor toegang tot software, rekencapaciteit of opslagruimte.

[4] Big data worden gegenereerd door activiteiten die elektronisch en tussen machines worden uitgevoerd. De analyse van big data verwijst naar het gebruik van technieken, technologieën en software om big data te analyseren.