Economische indicatoren van de milieusector 2016

Leefmilieu
Economische indicatoren van de milieusector 2016

In 2016 steeg de omzet van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de milieusector met 6,2%. .

De intermediaire kosten van goederen en diensten bleven nagenoeg onveranderd (3,1%), waardoor de toegevoegde waarde met 22,5% is gestegen ten opzichte van 2015.

Er is ook een stijging van de bruto investeringen in materiële goederen (inclusief aankopen van grond) met 42,6% ten opzichte van 2015.