De landbouwprijzen in juni

Landbouw & Visserij
De landbouwprijzen in juni

De index van de afzetprijzen van land- en tuinbouwproducten stijgt in de maand juni 2018 als gevolg van een toename van de afzetprijsindex van fruit en die van bloemkool. Het afzetprijsniveau van de vroege aardappelen ligt in juni 2018 lager dan één jaar daarvoor.