De inflatie stijgt voor het eerst sinds maart en bedraagt 0,76%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt voor het eerst sinds maart  en bedraagt 0,76%

Consumptieprijsindex van december 2019

  • De inflatie stijgt van 0,39% naar 0,76% in december.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,14 punt of 0,13%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 0,48% naar 0,67%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in december 106,76 punten.
  • In december waren de belangrijkste prijsstijgingen te vinden bij vakantiedorpen, groenten, artikelen voor huisdieren, vlees, aankopen van personenwagens en producten voor lichaamsverzorging. Alcoholische dranken, elektriciteit en hotelkamers hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand december 2019 bedraagt 109,04 punten, een stijging met 0,14 punt. De inflatie stijgt van 0,39% naar 0,76%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,18 punt en bedraagt 109,18 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 0,48% naar 0,67%. De belangrijkste prijsstijgingen waren te vinden bij vakantiedorpen, groenten, artikelen voor huisdieren, vlees, aankopen van personenwagens en producten voor lichaamsverzorging. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor alcoholische dranken, elektriciteit en hotelkamers.

cpi12/2019

In december 2019 is de consumptieprijsindex met 0,14 punt gestegen, namelijk met 0,13% en bedraagt nu 109,04 punten tegenover 108,90 punten in november 2019 (2013=100).

De gezondheidsindex stijgt in december met 0,18 punt tot 109,18 punten tegenover 109,00 punten in november. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in december 106,76 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met de grootste opwaartse invloed in december waren vakantiedorpen, groenten, artikelen voor huisdieren, vlees, aankopen van personenwagens en producten voor lichaamsverzorging.

Omgekeerd waren alcoholische dranken, elektriciteit en hotelkamers de producten met de grootste neerwaartse invloed in vergelijking met de vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Vakantiedorpen +0,030 punt Alcoholhoudende dranken -0,035 punt
Groenten +0,030 punt Elektriciteit -0,030 punt
Artikelen voor huisdieren +0,030 punt Hotelkamers -0,025 punt
Vlees +0,025 punt    
Aankoop van personenwagens +0,025 punt    
Lichaamsverzorgingsproducten +0,025 punt    

Na correctie van de seizoensinvloeden zijn de prijzen van vakantiedorpen gemiddeld met 3,9% gestegen ten opzichte van de vorige maand. In december stegen de prijzen van groenten met 1,7%. De prijzen van artikelen voor huisdieren stegen met 4,0%. Vlees werd gemiddeld 0,6% duurder. Aankopen van personenwagens en producten voor lichaamsverzorging zijn deze maand met respectievelijk 0,3% en 1,6% gestegen.

De prijzen voor alcoholische dranken namen deze maand met gemiddeld 2,4% af. De elektriciteitsprijzen daalden deze maand met 0,8%. De prijzen voor hotelkamers daalden gemiddeld met 3,1%.

De inflatie bedraagt nu 0,76%, tegenover 0,39% in november en 0,48% in oktober. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 0,67%, tegenover 0,48% in november en 0,67% in oktober. De inflatie zonder energieproducten stijgt in december tot 1,37% tegenover 1,35% in november en 1,37% in oktober. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in december 1,45% tegenover 1,46% in november en 1,55% oktober.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 0,45% tegenover 0,24% vorige maand en -0,06% in oktober. Vers fruit kost 0,5% meer dan in december 2018. Verse groenten zijn 4,1% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 1,0% duurder dan in december 2018. Vlees is 1,8% duurder dan in december 2018. Alcoholvrije dranken zijn gemiddeld  0,8% goedkoper dan in december vorig jaar. Alcoholische dranken kosten 0,5% meer dan een jaar geleden. De prijs van tabak steeg met 4,8% ten opzichte van december vorig jaar.

De inflatie voor energie bedraagt nu -4,36% tegenover -7,29% vorige maand en -6,66% in oktober. Elektriciteit is nu 5,8% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 15,6% goedkoper op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 1,9% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 1,8% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten daalde van 2,08% naar 1,93%. De inflatie voor de huur stijgt van 1,18% naar 1,24%.

De producten en diensten die ten opzichte van december vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Postverzending 12,5%
Wijn op basis van ander fruit (cider, ...) 12,3%
Kranten 11,6%
Software 9,6%
Andere tabakswaren (zoals roltabak) 9,3%
Educatieve boeken 7,5%
Andere producten op basis van graan (quinoa, dessertmixen, ...) 7,3%
Pakketreizen in België 7,1%
Diepgevroren vis 7,1%
Voorbespeelde opslagmedia (blu-ray, dvd) 6,9%
Andere motorbrandstoffen voor privévoertuigen (LPG) 6,8%
Roomijs en sorbets 6,2%

De producten en diensten die ten opzichte van december vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Dalend: 0,0%
Aardgas -15,6%
Verse zeevruchten -7,2%
Elektriciteit -5,8%
Alcoholhoudende frisdranken -5,3%
Mobiele telefoontoestellen -5,3%
Wasmachines, droogkasten, vaatwasmachines -5,0%
Zwangerschapstesten en mechanische anticonceptiemiddelen -4,9%
Diepgevroren zeevruchten -4,9%
Gedroogd fruit en noten -4,8%
Andere opslagmedia (geheugenkaart) -4,6%
Videoapparatuur -4,2%
Pizza en quiche -4,1%

 

De hoofdgroep die de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is transport met 0,25 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door “Huisvesting, water en energie” met -0,65 procentpunt.

cpi12/2019

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is transport met 0,33 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -0,38 procentpunt.

cpi12/2019

cpi12/2019

2013 = 100 September Oktober November December
Consumptieprijsindex 108,44 108,83 108,90 109,04
Inflatie 0,80% 0,48% 0,39% 0,76%
Gezondheidsindex 108,58 108,98 109,00 109,18
Afgevlakte gezondheidsindex* 106,76 106,75 106,73 106,76
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)
 

[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.